הינך נמצא כאן

.M.Ed תואר שני ב"שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות"

.M.Ed תואר שני ב"שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות"

הינך נמצא כאן

הנהלת התכנית

לרישום וקבלת סטודנטים: 
חייגו 3043* dy100@dyellin.ac.il
דלת פתוחה: 
ימים ראשון עד רביעי 8:30 - 12:30

במערכת החינוך אנו עדים למגמה הולכת ומתרחבת של זיהוי וטיפול בילדים הסובלים מליקויי למידה או מקשיי התנהגות. מתוך כך, גוברת הדרישה למורים מיומנים, בעלי כישורי מנהיגות ורגישות חינוכית, המסוגלים לקדם ולטפח ילדים אלה ולהביאם להשתלבות בחברה. מורים משלבים מרכזים בידיהם תחומי פעילות מגוונים ומורכבים: הוראה, חינוך, ניהול התנהגות, הערכה, מדידה, תקשורת עם הורים ועם רשויות טיפול שונות.

שירן פירסמן מספרת על מסלול תואר שני בשילוב ילדים עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות

הלימודים האקדמיים בתואר השני M.Ed. בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות מכוונים לענות על צורכי השטח, ונערכים באווירה של למידת עמיתים ובתמיכה וליווי של צוות המרצים. דגש מיוחד ניתן על חיזוק מיומנויות בהנחיית צוות משלב והובלת תהליכי שילוב מיטביים. הלימודים האקדמיים מקדמים את הידע התיאורטי של המורים לצד רכישת מיומנויות מקצועיות גבוהות, ומאפשר להם לשאת בתפקידי מנהיגות בצוות המקצועי ובצוותי העזר של ביה"ס המשלב.

מבנה הלימודים בתכנית תואר שני בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

מוהנד שערבאן מספר על תואר שני בשילוב

תנאי קבלה

 • ציון סופי ומשוקלל של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון בחינוך;
 • תעודת הוראה;
 • ותק של שלוש שנים בהוראה לפחות;
 • עמידה בתנאי ועדת הקבלה.

הערה: מורים אשר התואר הראשון ותעודת ההוראה שלהם בתחום החינוך הרגיל, יזדקקו לקורסי השלמה בהיקף של עד 6 ש"ש.

* מספר המקומות מוגבל. יתקבלו מועמדים בעלי נתוני הקבלה הגבוהים ביותר.

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - M.Ed בליקויי למידה וקשיי התנהגות

היקף לימודים

תכנית התואר בנויה כך, שמערכת השעות מתחשבת במורים הנמצאים במעגל העבודה וחיי משפחה.
הלימודים בהיקף של 21 ש"ש הם במסגרת יום בשבוע במשך שנתיים:

 • שנה א' יום חמישי
 • שנה ב' יום רביעי
 • תוספת קורסים מקוונים וימי לימודים מרוכזים בחודשים ספטמבר-אוקטובר.
 • פרקטיקום בהיקף של 6 ש"ש ומכינה בשיטות מחקר בהיקף של 1 ש"ש אינם נושאים נקודות זכות

עידוד לימודים לתואר שני למורים בפועל

במסגרת הסכם הקידום של עובדי הוראה ב"אופק חדש", יוכרו 120 ש"ב (4 ש"ש) מלימודי התואר השני כחלק מ- 180 ש"ב הנדרשות לצורך קידום בדרגה.

עידוד לימודים לתואר שני למורים בפועל

במסגרת הסכם הקידום של עובדי הוראה ב"אופק חדש", יוכרו 120 ש"ב (4 ש"ש) מלימודי התואר השני כחלק מ-180 ש"ב הנדרשות לצורך קידום בדרגה.

מדברי הבוגרים:

תכנית הלימודים מגוונת, תכנים ומחקרים מעניינים, מקדמים ומלמדים

תכנית הלימודים מגוונת, תכנים ומחקרים מעניינים, מקדמים ומלמדים

תכנית הלימודים הוסיפה לי ידע וכלים חדשים לעבודתי כמורה

תכנית הלימודים הוסיפה לי ידע וכלים חדשים לעבודתי כמורה

הלימודים הם באווירה נעימה וטובה, פוגשים מגוון סגנונות של סטודנטים

הלימודים הם באווירה נעימה וטובה, פוגשים מגוון סגנונות של סטודנטים

אני יוצאת עם הרבה ביטחון להתחיל עבודת יותר ניהוליות

אני יוצאת עם הרבה ביטחון להתחיל עבודת יותר ניהוליות

שאלות נפוצות

 • למה ללמוד בתכנית לתואר שני בשילוב ילדים עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות?

  התכנית מכשירה את הלומדים בה לאבחון וטיפול בבעיות אלה. אנו רואים כיצד בוגרי התכנית מן המחזורים הקודמים תופסים מקום מרכזי במוסדות החינוך, הרגילים והמיוחדים כאחד. הם מובילים תהליכי שינוי משמעותיים, ומקנים לעמיתיהם דרכי התמודדות מושכלות, מקצועיות וחדשניות בהתמודדותם עם תלמידים בעלי ליקויי למידה וקשיי התנהגות.

 • מה לומדים?

  הלימודים מחולקים לשלושה רבדים:

  1. ברובד הראשון ישנם לימודי שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות (בהיקף 3 ש"ש) כמו שנדרש בכל תואר השני בארץ.
  2. ברובד השני ישנם קורסים (בהיקף 4 ש"ש) בהכשרת הובלת צוות בתהליכי שינוי. השאיפה שלנו היא, שהבוגרים של התואר השני יהיו אנשי מפתח שיובילו שינויים בבתי הספר בנושא שילוב.
  3. ברובד השלישי ישנם קורסים בתחום ההתמחות (בהיקף 12 ש"ש קורסי חובה ועוד 3 ש"ש קורסי בחירה). יש לבחור האם להתמקצע בליקויי למידה או בקשיי התנהגות. קורסי בחירה ניתן לקחת מההתמחות השנייה.

  בנוסף, ישנה חובת כתיבה של עבודה סמינריונית עיונית (בהיקף 4 נ"ז) ועבודת גמר יישומית (בהיקף 6 נ"ז) הנכתבת על בסיס הפרקטיקום.

 • למה להתמחות בקשיי התנהגות?

  התמודדות של מורים עם קשיי התנהגות בכיתה מהווה את הגורם המרכזי לשחיקה ולנשירה מהוראה. בשנת 2015 פורסם חוזר מנכ"ל 'אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון' [עה/ 8 (ב)] ובו פרק המתמקד בתלמידים שלהם קשיים בהתנהגות מסתגלת אשר מופיעים בתדירות ובעצמות גבוהות. קשיים אלה מהווים מרכיב משמעותי בתפקודם של התלמידים, ומהווים סכנה לתלמיד עצמו ולסביבתו. החינוך והטיפול בתלמידים אלו מחייבים התייחסות נבדלת המותאמת לרמת הסתגלותם ולתפקודם האישי.  נקבע, כי על צוות המורים להרחיב את הידע אודות הלקות ולהפגין בקיאות בתכניות טיפול בבעיות התנהגות. הטיפול בתלמידים אלו מחייב את צוות המורים לפעול על פי עקרונות מנחים ולתת מענה מקצועי ייחודי ומותאם.

  בהתמחות של קשיי התנהגות במסגרת תכנית הלימודים לתואר השני, ניתנים כלים להתמודדות עם קשיי התנהגות, תוך התייחסות למדרג תגובות, לתהליך בניית תכנית פדגוגית המקנה כלים מקצועיים ומגוונים לזיהוי הקשיים של התלמידים, להתאמת תכניות מניעה תמיכה, והעצמת שיתוף הפעולה ועבודת הצוות.

 • למה להתמחות בליקויי למידה?

  החל משנת 2013 השתנתה הפרשנות למונח 'ליקוי למידה' ובספר האבחונים הפסיכולוגי (DSM-V) נקבע, שאין עוד צורך להוכיח כי קיים פער בין יכולת (לפי מנת המשכל, IQ) לבין הישגים האקדמיים באמצעות אבחון פסיכו-דידקטי או פסיכו-נירולוגי. קיימת העדפה לאבחון על פי מודל 'תגובה להתערבות' (RTI: Responsiveness To Intervention). לפי מודל זה על צוות המורים מוטל להעריך ולאבחן את מיומנויות הלמידה ואת ההישגים התפקודיים של התלמידים על בסיס תכנית הלימודים הבית-ספרית. החל משנת הלימודים תשע"ח מתקיים פיילוט ב-15 רשויות מקומיות בבתי הספר של חטיבת הביניים להטמעת מודל RTI. הצפי הוא, שתוך חמש שנים כל חטיבות הביניים יעבדו על פי מודל זה, ואז יחל יישום בבתי הספר היסודיים.

  החל משנת 2014 האגף ללקויות למידה והפרעות קשב בשרות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך פועל להטמעת מודל זה, ודוגל בהעברת האחריות לצוות המורים בקביעת התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב.

  בהתמחות של ליקויי למידה במסגרת תכנית הלימודים לתואר השני, ניתנים כלי הערכה ומתודות התערבות אשר המהווים בסיס מקצועי ליישום מודל 'תגובה להתערבות'.

 • מה זו עבודה סמינריונית?

  עבודה עיונית אשר חוקרת עונה על שאלת מחקר, באמצעות סקירת ספרות מחקרית עדכנית.

 • מה זו עבודת גמר יישומית?

  עבודת הגמר היישומית מבוססת על פרקטיקום. הפרקטיקום זה מחקר פעולה שכל סטודנט עורך במסגרת חינוכית. בפרקטיקום המטרה היא לזהות קושי או צורך, לבנות תוכנית התערבות, ולהפעילה תוך מדידה אובייקטיבית של התהליך.

  עבודת הגמר היישומית מתעד את הפרקטיקום וכתובה על פי כללי האקדמיה – סקירה תאורטית, מתודולוגיה ודיון. ניתנת הנחיה אישית וקבוצתית לכתיבת עבודת הגמר היישומית על ידי סגל ההוראה בתכנית. עבודת הגמר היישומית איננה טזה, אלא מקבילה למה שמכונה באוניברסיטאות 'מסלול ב'. למבקשים ללמוד לתואר שלישי עדיף ללמוד באוניברסיטה.

 • אילו קורסים לומדים בהתמחות בליקויי למידה?

  מבט על: לקויות והפרעות בלמידה; מודלים וכלים לאבחון חינוכי בלתי פורמאלי ותגובה להתערבות (RTI); האטיולוגיה של לקויות חישוב כמותי פשוט (דיסקלקוליה); היסודות הקוגניטיביים של הבנה מילולית ולקויותיה; סוגיות נבחרות בחקר הדיסלקציה ההתפתחותית;  היבטים שונים של דו לשוניות ותמיכה בקידומה; התאמת תכניות לימודים לקידום תלמידים עם לקויות למידה; ספקטרום הליקויים בתפקודים ניהוליים והשלכותיהם על למידה והוראה.

 • אילו קורסים לומדים בהתמחות בקשיי התנהגות?

  עקרונות והליכים בניתוח התנהגות יישומי; נערות במצוקה; ליקויים התפתחותיים והשלכותיהם על התנהגות; משמעת בכיתה; מוטיבציה בילדים עם צרכים מיוחדים;  בריונות, אלימות והתנהגות קורבנית; אידיאולוגיות, גישות ושיטות בניהול התנהגות; בדידות לעומת הסתגלות חברתית בקרב ילדים עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות; התמודדות עם קשיי התנהגות על פי גישת CBT  והעצמה על ידי פסיכולוגיה חיובית.

 • מה הכי קשה בלימודים?

  לימודים דורשים משאב זמן. צריך לפנות זמן גם בנוכחות בקורסים וגם בהכנה והגשת מטלות.
  יש הרבה קריאה באנגלית של מאמרים, וזאת כדי שהלומדים יחשפו למידע החדשני ביותר שיש במחקר. צריך הרבה ביטחון בקריאה באנגלית.

 • מתי לומדים?

  שנה א' לומדים בימי חמישי בשעות 17:30-8:30. יש אפשרות לקחת קורסי בחירה עד השעה 19:15. ישנם קורסים מקוונים וקורסים מרוכזים הנלמדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר ובפברואר.
  שנה ב' לומדם בימי רביעי בשעות 17:30-8:30, ופעם בשבועיים עד השעה 19:15.

 • האם ניתן ללמוד חצי תכנית?

  כיוון שהקורסים בנויים נדבך על פני נדבך, לא ניתן לעבור לקורסים מתקדמים ללא סיום קורסים ברמת בסיס. לכן התשובה היא, ממש לא רצוי ולא כדאי. בנוסף, יש לך השלכות על גובה שכר הלימוד.

 • מהם תנאי הקבלה?
  1. ציון סופי ומשוקלל של 85 לפחות בלימודי התואר הראשון
  2. תעודת הוראה
  3. ותק של שלוש שנים בהוראה לפחות
  4. מורים ללא רקע בחינוך מיוחד נדרשים ללמוד עד 6 ש"ש קורסי השלמה בחינוך מיוחד (מעבר ללימודי התואר)
  5. ועדת הקבלה
 • מה זו ועדת קבלה?

  בוועדת הקבלה נעשה תהליך של תיאום ציפיות, ראיון קבוצתי וראיון אישי. מטרתה של ועדת הקבלה היא לאתר מועמדים שיש ביכולתם לעשות את הקישור בין התאוריה לשדה, ובין השדה לתאוריה.

 • מה קורה אם המועמד לא עומד בתנאי הקבלה?

  יש אפשרות לגשת לועדת קבלה של "חריגים". בכל שנה ניתן לקלוט לתכנית עד 10% של סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה. ועדת הקבלה לחריגים מתקיימת אחת לשנה.

 • מה פירוש קורסי השלמה?

  מורים בעלי תואר ראשון ו\או תעודת ההוראה בתחום החינוך המיוחד אינם נדרשים לקורסי השלמה.
  מורים בעלי תואר ראשון ו\או תעודת הוראה בחינוך הכללי זקוקים לקורסי השלמה בהיקף של עד 6 ש"ש.
  ניתן לקבל זיכוי על קורסים מהתואר הראשון, תעודת ההוראה והשתלמויות בית ספריות בתחום החינוך המיוחד, שיש בהם ציון. יש להשלים את הקורסים תרם תחילת הלימודים בתכנית של התואר השני.

 • איך נרשמים לוועדת קבלה?

  ניגשים עכשיו לרישום או מתקשרים לטלפון: 02-6558160.
  מי שנרשם עכשיו לוועדת קבלה מקבל הנחה בדמי רישום.

 • האם יש מלגה?

  יש לפנות למלגות לאתר של משרד החינוך. לרשום בגוגל "מלגה לתואר שני משרד החינוך" ומגיעים לכל ההנחיות.

 • מתי לקחת שבתון?

  לא חייבים להיות בשבתון כדי להפיק את להצליח ולהפיק מהלימודים. הכי מומלץ זה לקחת חצי שבתון לאורך שנתיים. אם לא מתאפשר, אז מומלץ לקחת שבתון דווקא בשנה השנייה של הלימודים. למרות שלומדים רק יום בשבוע, צריך המון זמן לפרקטיקום, לכתיבת עבודה סמינריונית ולכתיבת עבודת הגמר היישומית.

 • האם הלימודים נחשבים ב"אופק חדש"?

  במסגרת הסכם הקידום של עובדי הוראה ב"אופק חדש", יוכרו 120 ש"ב (4 ש"ש) מלימודי התואר השני כחלק מ 180 ש"ב הנדרשות לצורך קידום בדרגה.

 • האם התואר השני יאפשר להיות מורה בחינוך מיוחד?

  כדי להיות מורה בחינוך מיוחד צריך תעודת הוראה בחינוך מיוחד. לפרטים יש לפנות לרכזת תכנית הסבת אקדמיים בחינוך המיוחד, גב' נעמי בן נון.

 • האם התואר השני יאפשר להיות מאבחן דידקטי?

  אבחון דידקטי לומדים במסגרת לימודי תעודה. כדי ללמוד אבחון דידקטי צריך תואר שני בליקויי למידה, כך שהתכנית הזו היא שלב לקראת התעודה של מאבחן דידקטי.

 • האם התואר השני יאפשר להיות מנתח התנהגות יישומי?

  ניתוח התנהגות יישומי לומדים במסגרת לימודי תעודה. ניתן לקבל פטור על קורסים בלימודי התעודה על סמך הלימודים לתואר השני. לפרטים יש לפנות לרכזת תכנית ניתוח התנהגותי יישומי, ד"ר שירי אייבזו או לגשת לבי"ס להשתלמויות.

 • האם זהו תואר שני בחינוך מיוחד?

  לא. זהו תואר שני בחינוך.

 • איזה קידום ניתן לקבל בזכות הלימודים לתואר שני?

  אנחנו לא אחראיים על מקומות עבודה. אבל יש בוגרות שקיבלו משרות כמדריכות במתי"א, מורות שילוב, רכזות שילוב, רכזות אקלים מיטבי, רכזות חינוך לשוני וכדומה.  

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 שעות הקבלה: ימים א'-ה'

13:00-09:00

*3043

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר שני שילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות .M.Ed