באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

יעקבי גלית*
user-shadow_0.jpg
רכזת מנהל סטודנטים תואר שני
מחלקה: 
תואר שני "מוסמך בהוראה" M.Teach
תואר שני .M.Ed בהוראה ולמידה
תואר שני .M.Ed בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות
מנהלה
מנהל סטודנטים - תואר שני
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6587518
קומה: 
5
חדר: 
508
בניין: 
ד'