Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תואר שני M.A.A.T למטפלים מנוסים בעלי תעודה אמנות חזותית | מוסיקה | תנועה ומחול | ביבליותרפיה

תואר שני M.A.A.T למטפלים מנוסים בעלי תעודה אמנות חזותית | מוסיקה | תנועה ומחול | ביבליותרפיה

הינך נמצא כאן

הנהלת התכנית

וייס חוה

חוה וייס

ראשת המכון ללימודי תואר שני לטיפול באמנויות

ראשת התוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות מוזיקה

מדריכה בכירה במרכז התרפיות

ד"ר
וייס חוה
לייעוץ ורישום ללימודים: 

חייגו 02-6558111

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

עבורנו במכללה למורים ע"ש דוד ילין, לשנות ניסיון יש ערך רב. הקשר שנוצר עם מטופלים, הלימוד העצמי באמצעות קורסים ותכניות העשרה, כולם חשובים ומסייעים לכם להפוך למטפלים טובים יותר.

לימודי התואר השני למטפלים מנוסים בלבד, מטרתם ליצור מסגרת לימודית אחידה שתאפשר לכם לקבל הכרה בעושר יכולותיכם, הן מול המטופלים והן מול המעסיקים.

היקף הלימודים

שנה אחת - שני סמסטרים, בתוספת ימים מרוכזים בחודשים פברואר ויולי 2018

תכנית הלימודים תתקיים ביום לימודים מרוכז אחד בשבוע: יום ראשון בין השעות 08.30–19.30

לימודי תואר שני בתרפיה M.A.A.T באמצעות אמנויות במכללת דוד ילין

תנאי קבלה לפי הנחיות המל"ג

  1. בעלי תואר ראשון שהנם בעלי תעודה בטיפול באמנויות ממוסד מוכר על ידי המל"ג בעת קבלת התעודה, משנת 2004 ואילך, ואינם בעלי תואר שני.
  2. בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר אין ברשותם רישיון ממשרד הבריאות.
  3. בעלי תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר להם רישיון ממשרד הבריאות.

על פי החלטת המל״ג המוסדות לא יקבלו לתכנית הייעודית סטודנטים שסיימו את לימודי התעודה בטיפול באמנויות לאחר ה - 30.9.2018

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - M.A.A.T לטיפול באמצעות אומנויות

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד כ– 13,700 ₪ (צמוד למדד יולי 2016)
בנוסף ייגבה תשלום עבור שירותים נלווים כמקובל במכללה בסך 700 ₪

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר שני M.A.A.T למטפלים מנוסים בעלי תעודה אמנות חזותית | מוסיקה | תנועה ומחול | ביבליותרפיה