Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
המכון ע"ש רחל שזר – תכנית להסבת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד

הנהלת המסלול

ליבוביץ נורית

נורית ליבוביץ

ראשת התכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד

המכון ע"ש רחל שז"ר להסבת אקדמאים לחינוך מיוחד

ד"ר
ליבוביץ נורית
02-6587537
לייעוץ ורישום ללימודים: 

אודות התוכנית

המכון נוסד בשנת 1971 ע"י הגב' רחל שז"ר, אשת הנשיא זלמן שז"ר.

תכנית הסבת אקדמאים לחינוך מיוחד, המכשירה אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות, להוראת תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות הוראה המשולבות בחינוך הרגיל, בכיתות מקדמות ובמסגרות החינוך המיוחד הכוללני.

בנוסף, מכשירה התכנית מורים/גננות בעלי תעודת הוראה בחינוך הרגיל, המעוניינים להרחיב את הסמכתם לחינוך מיוחד.

הלימודים חושפים את הסטודנטים לתחום החינוך המיוחד, תוך שילוב בין ידע תיאורטי ומחקרי עדכני לבין התנסות מעשית בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים.

ההתנסות מתקיימת הן בפן הפרטני והן בפן הכיתתי.

במהלך הלימודים מקבלים הסטודנטים כלים להוראה מותאמת, הוראה דיפרנציאלית, ניהול כיתה, אבחונים בלתי פורמאליים במיומנויות היסוד, כתיבת תוכניות לימודים אישיות וכיתתיות.

סגל המרצים: מורים, יועצים ופסיכולוגים מומחים ומנוסים בתחום החינוך המיוחד; קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק.

היקף הלימודים בתוכנית

תוכנית הלימודים מזכה בתעודת הוראה בחינוך המיוחד לגילאי 6-21.

משך הלימודים הינו ארבעה סמסטרים, יום וחצי בשבוע, למשך שנתיים.

ציון 70 ומעלה בשני הסמסטרים הראשונים בהתנסות המעשית מהווה תנאי לסיום הלימודים.

תכנית הלימודים לקראת תעודת מחנך/ת גן בחינוך המיוחד בעל הכשרה לעבודה עם בני 0-6

לימודי הכשרה (30 ש"ש)

הלימודים כוללים חמישה קורסי מבוא בתחום החינוך והסטטיסטיקה, קורסי חובה המתמקדים בטיפול בבעיות התנהגות, יישומי מחשב בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה התפתחותית וסמינריון בחינוך. מתוך לימודי ההכשרה יש ללמוד מינימום 18 ש"ש.

הלימודים כוללים גם התנסות מעשית הנערכת בשלושה אופנים:

  • אימוני הוראה נערכים במסגרות המתמחות בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כגון, ליקויי למידה, פיגור קל, נוער בסיכון, בעיות רגשיות ועוד. אימוני ההוראה מתקיימים יומיים בשבוע במהלך שלושה סמסטרים בין השעות 8:00 עד 12:00 (8 שעות בשבוע). יום שלישי הוא יום חובה, והלומד בוחר עוד יום. את אימוני ההוראה מלווה שיעור הדרכה המתקיים בימי שלישי בין השעות 13:30-12:00. אימוני ההוראה מזמנים עבודה פרטנית, קבוצתית או כיתתית תוך שימת דגש על כתיבת תכנית עבודה, מערכי שיעור, פיתוח אסטרטגיות ניהול כיתה והוראה דיפרנציאלית. רוב אמוני ההוראה מתקיימים במסגרות גן או בכיתות א'.
  • קליניקה בקריאה וכתיבה מתקיימת פעמיים בשבוע לאורך סמסטר אחד בין השעות 14:00– 16:30. הקליניקה מזמנת עבודה פרטנית עם תלמיד (בבית ספר יסודי), התנסות באבחון, כתיבת תכנית עבודה ואסטרטגיות בהוראה מתקנת. ההתנסות בקליניקה מלווה בהדרכה. תנאי מוקדם להשתתפות הקליניקה: קורס בהוראת הקריאה.
  • קליניקה במתמטיקה מתקיימת פעם בשבוע במהלך סמסטר אחד בשעות הבוקר. בקליניקה מתנסים בהוראה מתקנת בתחום המתמטיקה לתלמידים מבתי ספר יסודיים אשר מתקשים בתחום. בקליניקה זו לומדים פרקים במתמטיקה ומקבלים הדרכה שוטפת.
לימודי החוג (16 ש"ש)

הלימודים כוללים מבחר קורסי חובה מהמסלול של הגיל הרך כמו, החינוך המיוחד בגיל הרך, כשירות רגשית וחברתית בגיל הגן, פסיכופתולוגיה של הילדות המוקדמת, ומבחר קורסי חובה מהמסלול של החינוך המיוחד כמו, מבוא לליקוי למידה, סוגיות נבחרות בשילוב, משאבי למידה.   הלימודים כוללים קליניקה במשחק (נערך פעם בשבוע בגן חינוך מיוחד) וקליניקה בליקויי תקשורת (נערך פעם בשבוע במכללה).

לימודי דיסציפלינה (15 ש"ש)

יש ללמוד 5 חטיבות מדיסציפלינות שונות, 3 ש"ש בכל דיסציפלינה. הלימודים כוללים קורסים בתחומים אלו: מקרא, ספרות, ספרות ילדים, תרבות ומורשת-עם, חברה ואזרחות, לשון, אנגלית, תקשורת ואמנויות.

לימודים נוספים: לימודי לשון בהיקף של 2 ש"ש; סמינריון מלווה תקופת התמחות (סטאג', למעוניינים ברישיון ממשרד החינוך); כתיבת פרויקט סיכום במסגרת העבודה המעשית; קורס עזרה ראשונה, קורס מקוון בזהירות בדרכים.

תכנית הלימודים לקראת תעודת מורה בכיר בחינוך המיוחד בעל הכשרה לעבודה עם בני 6 - 21

לימודי הכשרה (30 ש"ש)

הלימודים כוללים חמישה קורסי מבוא בתחום החינוך והסטטיסטיקה, קורסי חובה המתמקדים בטיפול בבעיות התנהגות, יישומי מחשב בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה התפתחותית וסמינריון בחינוך. מתוך לימודי ההכשרה יש ללמוד מינימום 18 ש"ש.

הלימודים כוללים גם התנסות מעשית הנערכת בשלושה אופנים:

  • אימוני הוראה נערכים במסגרות המתמחות בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כגון, ליקויי למידה, פיגור קל, נוער בסיכון, בעיות רגשיות ועוד. אימוני ההוראה מתקיימים יומיים בשבוע במהלך שלושה סמסטרים בין השעות 8:00 עד 12:00 (8 שעות בשבוע). יום שלישי הוא יום חובה, והלומד בוחר עוד יום. את אימוני ההוראה מלווה שיעור הדרכה המתקיים בימי שלישי בין השעות 13:30-12:00. אימוני ההוראה מזמנים עבודה פרטנית, קבוצתית או כיתתית תוך שימת דגש על כתיבת תכנית עבודה, מערכי שיעור, פיתוח אסטרטגיות ניהול כיתה והוראה דיפרנציאלית.  
  • קליניקה בקריאה וכתיבה מתקיימת פעמיים בשבוע לאורך סמסטר אחד בין השעות 14:00– 16:30. הקליניקה מזמנת עבודה פרטנית עם תלמיד (בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים), התנסות באבחון, כתיבת תכנית עבודה ואסטרטגיות בהוראה מתקנת. ההתנסות בקליניקה מלווה בהדרכה. תנאי מוקדם להשתתפות הקליניקה: קורס בהוראת הקריאה.
  • קליניקה במתמטיקה מתקיימת פעם בשבוע במהלך סמסטר אחד בשעות הבוקר. בקליניקה מתנסים בהוראה מתקנת בתחום המתמטיקה לתלמידים מבתי ספר יסודיים אשר מתקשים בתחום. בקליניקה זו לומדים פרקים במתמטיקה ומקבלים הדרכה שוטפת.    
לימודי החוג (16 ש"ש)

הלימודים כוללים מבחר קורסי חובה ורשות בתחומים של ליקויי למידה, התפתחות שפה, הוראת הקריאה והכתיבה בחינוך המיוחד, המשפחה והילד החריג, פיגור שכלי, שילוב, פסיכולוגיה, אוטיזם, משאבי למידה, קליניקה בליקויי תקשורת (המיועדת רק לסטודנטים בלא תואר ראשון בתחום החינוך או הפסיכולוגיה) ועוד.

לימודי דיסציפלינה (10 ש"ש)

הלימודים כוללים קורסים בתחומים אלו: מקרא, ספרות, ספרות ילדים, תרבות ומורשת-עם, חברה ואזרחות, לשון, אנגלית, תקשורת ואמנויות.

לימודים נוספים: לימודי לשון בהיקף של 2 ש"ש; סמינריון מלווה תקופת התמחות (סטאג', למעוניינים ברישיון ממשרד החינוך); כתיבת פרויקט סיכום במסגרת העבודה המעשית; קורס עזרה ראשונה, קורס מקוון בזהירות בדרכים.

צור קשר - יעוץ והרשמה

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי