Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
המכון ע"ש רחל שזר – תכנית להסבת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד

הינך נמצא כאן

הנהלת המסלול

ליבוביץ נורית

נורית ליבוביץ

ראשת התכנית להכשרת אקדמאים להוראה בחינוך המיוחד

המכון ע"ש רחל שז"ר להסבת אקדמאים לחינוך מיוחד

ד"ר
ליבוביץ נורית
02-6558133
לייעוץ ורישום ללימודים: 

מטרת הלימודים

התכנית מכשירה אקדמאים בעלי תואר ראשון לפחות להוראת ילדים בעלי צרכים מיוחדים מסגרות הוראה המשולבות בחינוך הרגיל, בכיתות מקדמות ובמסגרות החינוך המיוחד הכוללני.

הלימודים חושפים את פרחי ההוראה לתחום החינוך המיוחד, תוך שילוב ידע תיאורטי בהתנסות מעשית בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, באופן פרטני, קבוצתי וכיתתי.

במהלך הלימודים מקבלים פרחי ההוראה כלים בהוראה מתקנת, הוראה דיפרנציאלית, ניהול כיתה, אבחונים בלתי פורמאליים במיומנויות היסוד, כתיבת תוכניות לימודים אישיות וכיתתיות.

סגל המרצים: מורים, יועצים ופסיכולוגים מומחים ומנוסים בתחום החינוך המיוחד; קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק.

תכנית הלימודים לקראת תעודת מורה בכיר בחינוך המיוחד בעל הכשרה לעבודה עם בני 6 - 21

לימודי הכשרה (30 ש"ש)

הלימודים כוללים חמישה קורסי מבוא בתחום החינוך והסטטיסטיקה, קורסי חובה המתמקדים בטיפול בבעיות התנהגות, יישומי מחשב בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה התפתחותית וסמינריון בחינוך. מתוך לימודי ההכשרה יש ללמוד מינימום 18 ש"ש.

הלימודים כוללים גם התנסות מעשית הנערכת בשלושה אופנים:

  • אימוני הוראה נערכים במסגרות המתמחות בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כגון, ליקויי למידה, פיגור קל, נוער בסיכון, בעיות רגשיות ועוד. אימוני ההוראה מתקיימים יומיים בשבוע במהלך שלושה סמסטרים בין השעות 8:00 עד 12:00 (8 שעות בשבוע). יום שלישי הוא יום חובה, והלומד בוחר עוד יום. את אימוני ההוראה מלווה שיעור הדרכה המתקיים בימי שלישי בין השעות 13:30-12:00. אימוני ההוראה מזמנים עבודה פרטנית, קבוצתית או כיתתית תוך שימת דגש על כתיבת תכנית עבודה, מערכי שיעור, פיתוח אסטרטגיות ניהול כיתה והוראה דיפרנציאלית.  
  • קליניקה בקריאה וכתיבה מתקיימת פעמיים בשבוע לאורך סמסטר אחד בין השעות 14:00– 16:30. הקליניקה מזמנת עבודה פרטנית עם תלמיד (בבית ספר יסודי או בחטיבת ביניים), התנסות באבחון, כתיבת תכנית עבודה ואסטרטגיות בהוראה מתקנת. ההתנסות בקליניקה מלווה בהדרכה. תנאי מוקדם להשתתפות הקליניקה: קורס בהוראת הקריאה.
  • קליניקה במתמטיקה מתקיימת פעם בשבוע במהלך סמסטר אחד בשעות הבוקר. בקליניקה מתנסים בהוראה מתקנת בתחום המתמטיקה לתלמידים מבתי ספר יסודיים אשר מתקשים בתחום. בקליניקה זו לומדים פרקים במתמטיקה ומקבלים הדרכה שוטפת.    
לימודי החוג (16 ש"ש)

הלימודים כוללים מבחר קורסי חובה ורשות בתחומים של ליקויי למידה, התפתחות שפה, הוראת הקריאה והכתיבה בחינוך המיוחד, המשפחה והילד החריג, פיגור שכלי, שילוב, פסיכולוגיה, אוטיזם, משאבי למידה, קליניקה בליקויי תקשורת (המיועדת רק לסטודנטים בלא תואר ראשון בתחום החינוך או הפסיכולוגיה) ועוד.

לימודי דיסציפלינה (10 ש"ש)

הלימודים כוללים קורסים בתחומים אלו: מקרא, ספרות, ספרות ילדים, תרבות ומורשת-עם, חברה ואזרחות, לשון, אנגלית, תקשורת ואמנויות.

לימודים נוספים: לימודי לשון בהיקף של 2 ש"ש; סמינריון מלווה תקופת התמחות (סטאג', למעוניינים ברישיון ממשרד החינוך); כתיבת פרויקט סיכום במסגרת העבודה המעשית; קורס עזרה ראשונה, קורס מקוון בזהירות בדרכים.

תכנית הלימודים לקראת תעודת מחנך/ת גן בחינוך המיוחד בעל הכשרה לעבודה עם בני 0-6

התכנית לא תיפתח בשנה"ל תשע"ח

לימודי הכשרה (30 ש"ש)

הלימודים כוללים חמישה קורסי מבוא בתחום החינוך והסטטיסטיקה, קורסי חובה המתמקדים בטיפול בבעיות התנהגות, יישומי מחשב בחינוך המיוחד, פסיכולוגיה התפתחותית וסמינריון בחינוך. מתוך לימודי ההכשרה יש ללמוד מינימום 18 ש"ש.

הלימודים כוללים גם התנסות מעשית הנערכת בשלושה אופנים:

  • אימוני הוראה נערכים במסגרות המתמחות בעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כגון, ליקויי למידה, פיגור קל, נוער בסיכון, בעיות רגשיות ועוד. אימוני ההוראה מתקיימים יומיים בשבוע במהלך שלושה סמסטרים בין השעות 8:00 עד 12:00 (8 שעות בשבוע). יום שלישי הוא יום חובה, והלומד בוחר עוד יום. את אימוני ההוראה מלווה שיעור הדרכה המתקיים בימי שלישי בין השעות 13:30-12:00. אימוני ההוראה מזמנים עבודה פרטנית, קבוצתית או כיתתית תוך שימת דגש על כתיבת תכנית עבודה, מערכי שיעור, פיתוח אסטרטגיות ניהול כיתה והוראה דיפרנציאלית. רוב אמוני ההוראה מתקיימים במסגרות גן או בכיתות א'.
  • קליניקה בקריאה וכתיבה מתקיימת פעמיים בשבוע לאורך סמסטר אחד בין השעות 14:00– 16:30. הקליניקה מזמנת עבודה פרטנית עם תלמיד (בבית ספר יסודי), התנסות באבחון, כתיבת תכנית עבודה ואסטרטגיות בהוראה מתקנת. ההתנסות בקליניקה מלווה בהדרכה. תנאי מוקדם להשתתפות הקליניקה: קורס בהוראת הקריאה.
  • קליניקה במתמטיקה מתקיימת פעם בשבוע במהלך סמסטר אחד בשעות הבוקר. בקליניקה מתנסים בהוראה מתקנת בתחום המתמטיקה לתלמידים מבתי ספר יסודיים אשר מתקשים בתחום. בקליניקה זו לומדים פרקים במתמטיקה ומקבלים הדרכה שוטפת.
לימודי החוג (16 ש"ש)

הלימודים כוללים מבחר קורסי חובה מהמסלול של הגיל הרך כמו, החינוך המיוחד בגיל הרך, כשירות רגשית וחברתית בגיל הגן, פסיכופתולוגיה של הילדות המוקדמת, ומבחר קורסי חובה מהמסלול של החינוך המיוחד כמו, מבוא לליקוי למידה, סוגיות נבחרות בשילוב, משאבי למידה.   הלימודים כוללים קליניקה במשחק (נערך פעם בשבוע בגן חינוך מיוחד) וקליניקה בליקויי תקשורת (נערך פעם בשבוע במכללה).

לימודי דיסציפלינה (15 ש"ש)

יש ללמוד 5 חטיבות מדיסציפלינות שונות, 3 ש"ש בכל דיסציפלינה. הלימודים כוללים קורסים בתחומים אלו: מקרא, ספרות, ספרות ילדים, תרבות ומורשת-עם, חברה ואזרחות, לשון, אנגלית, תקשורת ואמנויות.

לימודים נוספים: לימודי לשון בהיקף של 2 ש"ש; סמינריון מלווה תקופת התמחות (סטאג', למעוניינים ברישיון ממשרד החינוך); כתיבת פרויקט סיכום במסגרת העבודה המעשית; קורס עזרה ראשונה, קורס מקוון בזהירות בדרכים.

היקף הלימודים

אפשר לקבל זיכוי על קורסים רלוונטיים מלימודים קודמים בתארים אקדמאים מוכרים.

בעלי תעודת הוראה הבאים להרחבת הסמכה מחויבים רק בשני סמסטרים של אימוני הוראה. בעלי תואר מוסמך בחינוך מיוחד ילמדו שנה אחת.

צור קשר - יעוץ והרשמה

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי