Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תכנית לתואר שני .M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות מוזיקה

תכנית לתואר שני .M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות מוזיקה

הינך נמצא כאן

הנהלת התכנית

וייס חוה

חוה וייס

ראשת המכון ללימודי תואר שני לטיפול באמנויות

ראשת התכנית לתואר שני M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות מוזיקה

מדריכה בכירה במרכז התרפיות

ד"ר
וייס חוה
לייעוץ ורישום ללימודים: 

חייגו 02-6558111

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 3034*   

אודות

המוזיקה ככלי טיפולי מוכרת כיום על ידי שכבות רחבות באוכלוסייה הכללית והמקצועית, ככלי יעיל ומועיל. התכנית לטיפול באמצעות מוזיקה לתלמידי התואר השני, מאופיינת בתמהיל נושאים ושיטות לימודים המשלב תיאוריה ושיעורים מעשיים. 

המוזיקה היא אמנות המאפשרת הבעה, קשר ותקשורת בין אנשים. כוחה של המוזיקה להשפיע על הגוף והנפש ידוע ומוכר באופן אוניברסלי בחברות מפותחות ופשוטות כאחד. המחקר מגלה שמרכיבי המוזיקה אכן משפיעים על בני אדם באופנים ייחודיים ואוניברסליים, מוזיקה ומסייע לטפל באוכלוסיות שונות ומגוונות.

המכון לטפול באמנויות מכשיר מטפלים באמנויות בהתמחות בכל אחד מהתחומים הבאים: אמנות חזותית, מוזיקה, ביבליותרפיה ותנועה ומחול. הטיפול באמצעות מוזיקה ייחודי בכך שהוא מחבר בין שפת ההבעה היצירתית- מוסיקלית לבין תיאוריות פסיכולוגיות ויוצר מפגש חדש, הנשען על ההנחה כי מחשבות ורגשות הנובעים מן הלא-מודע, יכולים לקבל ביטוי צלילי. בוגרי התכנית לטיפול במוזיקה מסתייעים במוזיקה ובקשר הטיפולי ליצירת מרחב שבו מתרחשים שני תהליכים, השזורים זה בזה. 

התהליך הראשון מתמקד במוזיקה של המטופל, המאפשרת נגישות לרבדים לא מודעים בעולמו הפנימי. לצידו, התהליך השני, מתייחס לקשר הבין-אישי המתפתח ונרקם בין המטפל והמטופל. קשר זה כולל עיבוד של התנסויות העבר של המטופל והשלכתן למערכת היחסים שלו עם המטפל. הביטוי היצירתי- מוסיקלי, החושף את עושרה ועצמתה של החוויה הרגשית, יחד עם ההתבוננות המשותפת על היצירה והעיבוד המילולי, מניבים את השילוב הייחודי בין החלקים הקוגניטיביים והרגשיים של המטופל לצורך עשיית שינוי בחייו.

תכנית לתואר שני .M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות מוזיקה

מבנה הלימודים

הלימודים מתקיימים באופנים שונים:

  • קורסים של כל המכון לטיפול באומנויות בנושא טיפול ופסיכולוגיה
  • קורסים סדנאיים בטיפול במוזיקה
  • קורסים תיאורטיים ומחקריים בטיפול במוזיקה
  • קורסים מרוכזים בפברואר ויולי
  • הדרכה בקבוצות קטנות

תנאי קבלה

  • תואר ראשון (ממוצע 85 ומעלה).
  • אישור על לימוד 300 שעות במוזיקה.
  • על המועמדים להשלים בזמן הלימודים (על חשבונם ובזמנם הפנוי) עוד 200 שעות מוזיקה.
  • אישור על לימוד הקורסים הבאים (בציון 80 ומעלה) מבוא לפסיכולוגיה 2 נ"ז, פסיכולוגיה התפתחותית 4 נ"ז, תאוריות אישיות 2 נ"ז, פסיכופתולוגיה 4 נ"ז, פסיכופיזיולוגיה 2 נ"ז, סטטיסטיקה 2 נ"ז ושיטות מחקר 2 נ"ז.
  • על המועמדים לעבור ועדת קבלה.

בשנת 2013 קיבלה המכללה אישור פתיחה ופרסום של התוכנית לתואר שני מאת המועצה להשכלה גבוהה.  

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר שני .M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות מוסיקה