המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין - M.A.A.T לטיפול באמצעות אומנויות