Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ארכיון אירועים בנושא אירועים נוספים

אירועים במכללה

ארכיון אירועים בנושא אירועים נוספים

העשייה ההתנדבותית כוונתה לתת מכל הלב ללא תמורה והוקרה.

>

4 יוני

17 ינואר

11:00

צוות המסלול לחינוך יסודי בגישת ולדורך והסטודנטים, שמחים להזמינכם להצגת הסיום של שנה ד' שלנ

>

13 מרץ

19:00

החוג למתמטיקה-פיזיקה במכללת דוד ילין שמח להזמינכם להרצאתו של

>

11 אפריל

19:00

ביום חמישי, ה-11 באפריל, אמורה החללית הישראלית "בראשית" לנחו

>

15 מאי

16:45

מבקשים לקחת חלק בתהליכי שינוי חברתי?

מחפשים את מקומכם בעולם החינוך?

>

26 מאי

9:00

הרצאות מיוחדות ומגוונת לכל אורך היום:

>

5 יוני

12 יוני