Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ארכיון אירועים בנושא תערוכות

אירועים במכללה

ארכיון אירועים בנושא תערוכות

תערוכת פתיחת השנה: חפצים חפצים

>

5 נובמבר

8:30

אמנית: זוודיתו יוסף-סרי

אוצרת: נאוה ט׳ ברזני

>

5 מרץ

16 פברואר

19:00

השיח יתקיים בהשתתפות אמני התערוכה צבי טולובסקי וישראל רנינוביץ והאוצרת נאוה ט' ברזני

>

15 דצמבר

17:30

נשמח להשתתפותכם בשיח גלריה בתערוכה הלאה/לכאן בגלריה לאמנות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד י

>

30 מרץ

17:45

"אז למה הגעת לירח?" שואלת נאוה, אוצרת הגלריה את חיה אסתר שמראה לה שפעת ירחים.

>

5 אפריל

12:00

מוזמנים להתרשם ממרכזי למידה, קופסאות בריחה, למידה מבוזרת ושילוב טכנו-פדגוגיה.

>

9 מאי

12 מאי

19:00

הנכם מוזמנים לפתיחת התערוכה החדשה בגלריה במכללה "על חבל דק" / יצחק ליבנה

>