Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חיים גורי "שלי" - ערב לזכרו של המשורר חיים גורי ז"ל

באנר אודות המכללה
חיים גורי "שלי" - ערב לזכרו של המשורר חיים גורי ז"ל

הינך נמצא כאן

חיים גורי "שלי" - ערב לזכרו של המשורר חיים גורי ז"ל
04.6.18
18:00 - 19:30
אודיטוריום המכללה

דע לך שהזמן והאויבים,

הרוח והמים לא ימחקו אותך.

אתה תימשך, עשוי מאותיות זה לא מעט,

משהו, בכל זאת, יישאר ממך".

"אף שרציתי עוד קצת", 2015
חיים גורי