Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תיקון ליל שבועות חגיגי בחוג למקרא בנושא: המקרא ואני - המקרא כטקסט מכונן זהות

באנר אודות המכללה
תיקון ליל שבועות חגיגי בחוג למקרא בנושא: המקרא ואני - המקרא כטקסט מכונן זהות

הינך נמצא כאן

תיקון ליל שבועות חגיגי בחוג למקרא בנושא: המקרא ואני - המקרא כטקסט מכונן זהות
05.6.19
17:30
בניין א' חדר 432

בתוכנית:

מעגלי שיח בהנחיית מתמחות מקרא

תאטרון פלייבק באר שבע –

מורה, תנ"ך ואני

פלייבק הוא תאטרון אימפרוביזציה שמציג סיפורים ורגעים מהחיים שעולים מתוך הקהל במהלך המופע, כך מעבדים חוויות  וטקסטים עם הרבה רגישות והומור.

**מתמחות מקרא – נוכחות מזכה בנקודת גמול אחת בעבור ׳מקרא ועולמו׳, השתתפות פעילה בשתי נקודות.

נא אשרו השתתפותכן/ם במייל אצל עדי מרילי adi.marili@gmail.com

התיקון פתוח לכלל, אולם יש לקבל אישור הצטרפות. 

תיקון ליל שבועות