שבוע חינוך וחברה של אגודת הסטודנטים

באנר אודות המכללה

שבוע חינוך וחברה של אגודת הסטודנטים

שבוע חינוך וחברה של אגודת הסטודנטים
26.5.19 - 29.5.19
9:00 - 19:00

הרצאות מיוחדות ומגוונת לכל אורך היום:
מגדר • מגזר • אקטואליה • בריאות • ועוד ועוד ועוד....
* נוכחות בהרצאות תחשב כנוכחות בשיעור ולכן כל סטודנט רשאי להכנס לכל הרצאה *