Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר לינה אלשיך- חשמה מרצה וחוקרת בספרות הערבית המודרנית.

בעלת תואר דוקטור מהחוג לשפה וספרות ערבית מאוניברסיטת חיפה.

עבודת הדוקטורט שלה עסקה  בחופש וצנזורה בספרות במצרים, בסוריה ובעיראק. ואילו עבודת התיזה עסקה בחופש וצנזורה בספרות המפרץ הפרסי.

תחומי המחקר העיקריים שלה:

ספרות בתי סוהר בספרות הערבית: התכנים המרכזיים והסגנונות והמאפיינים האמנותיים, חופש היצירה בספרות הערבית המודרנית, גבולות חופש הביטוי שהצנזורה הפוליטית, הדתית והחברתית מאפשרת לסופר הערבי, הסופר הערבי וה"טאבו"- שלושת האיסורים: פוליטיקה, דת ומין, מאבקו עם הצנזורה אשר עלול לגרור למאסרו, שלילת חירותו, ומניעת הוצאת יצירותיו לאור.

ספרות נשים: התכנים והסגנונות, חופש היצירה וחופש הביטוי אצל הסופרת הערבייה ו ה"טאבו"; מאבקה עם הצנזורה הרשמית והלא רשמית; הסופרת הערבייה וספרות בתי סוהר.