Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
סנדוקה יאסר
Mr. Yasser Sanduka
יאסר סנדוקה

ראש המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית

המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית
סגל אקדמי
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6558198
קומה: 
2
חדר: 
246
בניין: 
א'

ד"ר יאסר סנדוקה הוא מומחה לחינוך מיוחד וליקויי למידה ואבחון ליקויי למידה, עוסק בתחום החינוך המיוחד ואבחון ליקויי למידה. בעל תואר דוקטור בחינוך וחינוך מיוחד ותעודת מאבחן כישורי למידה.

כיום הוא ראש המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית, מרצה ומדריך פדגוגי.

תחומי המחקר העיקריים שלו: אוכלוסיות בחינוך מיוחד וליקויי למידה בנוסף לפיתוח אבחונים וחוברות הדרכה לליקויי למידה אצל דוברי ערבית.