באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

ד"ר
סנדוקה יאסר
Mr. Yasser Sanduka
יאסר סנדוקה
ראש המסלול
מחלקה: 
המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית
סגל אקדמי
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6558198
קומה: 
2
חדר: 
246
בניין: 
א'