Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
חגאזי יחיא
Dr. Yahya Hijazi
יחיא חיג'אזי

ראש המסלול לחינוך יסודי בחברה הערבית

אקדמיה
המסלול להוראת העברית כשפה נוספת - חינוך יסודי בחברה הערבית
סגל אקדמי
טלפון במשרד: 
02-6587500
קומה: 
4
חדר: 
400-03
בניין: 
ד'

ד"ר יחיא חג'אזי הוא יועץ חינוכי העוסק בהכשרת מורים בשנות עבודתם הראשונות. בעל תואר דוקטור בחינוך מאוניברסיטה בן גוריון בנגב. כיום הוא מרצה, מדריך סדנאות סטאז' ויועץ לסטודנטים במשרד לדיקנט הסטודנטים במכללה.

תחומי המחקר העיקריים שלו: התמודדות מתבגרים עם מצבי לחץ, קבלת החלטות מקצועיות בקרב מתבגרים, אתגרים חברתיים בקרב בני נוער, חינוך במזרח ירושלים ומורים בתחילת דרכם המקצועית.