הינך נמצא כאן

יוזמות ופעילויות

Group 1 (1).png

יוזמות ופעילויות

הינך נמצא כאן

half_half
תקשורת אחרת בהוראה בגיל הרך אסנת.jpg
פעילות בינלאומית
פיתוח המקצועי של צוותים חינוכיים אפצ .jpg
תקשורת אחרת בהוראה בגיל הרך
המשגת המושגים בבית ספר יסודי חנה
המשגת המושגים בבית ספר יסודי
למידה משמעותית והוראה בבית ספר על-יסודי (סבטלנה
למידה משמעותית והוראה בבית ספר על-יסודי

חשיפת התלמידים לתהליכי הלמידה מתחילה עוד לפני הרגע שבו הם נכנסים לכיתה בפעם הראשונה וממשיכה גם כאשר הם יוצאים מכותלי בית הספר. לכן המורה מחויב להתייחס ללמידתם כאל תהליך מורכב, שיש בו שלבים מורכבים ושונים.

שימוש בשיטות הוראה של מסע חשיבתי ולמידה דינמית מגשרת בין הוראה קשובה לבין למידה משמעותית.

השימוש בכלים חזותיים במהלך למידה דינמית ולאורך מסע חשיבתי כולו נותן ביטוי לעמדות הלומדים לגבי מושגים הנלמדים ולגבי תהליך הלמידה, שהם עוברים. ציורי הלומדים, סיפוריהם מן הדמיון וכד'  נותנים למורים הזדמנות להערכה מעצמת ומעצבת של הבנת הלומדים בזמן האמת. הוראת התכנים, אותה מכניס המורה לשיעור, מותאמת לאופנים ייחודיים של הלומדים. כך נוצרת בכיתה אווירה של למידה לעומק, למידה משמעותית.

שינוי בהבנתו של הלומד את מושג הנלמד ושינוי בהתנהגותו בלמידה לאורך הזמן כוללים התמודדות עם המשימות מורכבות ומגוונות. מכך, חשוב ביותר להתמקד בצורך תמידי לחולל שינוים בהבנתם של הלומדים באופן קשוב, יצירתי ומושכל.  במהלך השיח המתווך עם הלומדים בבית הספר העל-יסודי המורה משקיע מאמצים רבים על מנת לסייע ללומד לקשר את הנלמד לעולמו הפנימי, להפוך את הידע הנרכש לרלוונטי ויישומי, וזאת מתוך מודעות לחוויות אי וודאות, סערות הרגשות ותהליכים מחשבתיים מורכבים בהם שוקע הלומד. בהוראת תחומי דעת שונים נחקרים לעומק שיטות הוראה שונות, כאשר השאלות שמציבים בפניהם החוקרים מכוונים את המורים בשטח לתיווך הלומד בתהליך ההמשגה, לחקר ההשפעה של ההוראה למקומו של הלומד ולכלל תפקיד המורה בתהליך למידה המשמעותית.

תהליכי אי הוודאות בתהליך הלמידה, הפעלת הדמיון בלמידת המושג, לימוד בהקשרים של הסביבה ושימוש רחב  בכלים חזותיים, המרכיבים את המסע החשיבתי תומכים בשינוים מנטאליים, קוגניטיביים ורגשיים של הלומדים, וכך גם על  יכולת הלומד להגיע לידי הבנת המושג. הוראה קשובה מכוונת את המורים להוראה איכותית ומתווכת ואת הלומדים לשינוים משמעותיים ביותר במהלך למידתם.

 

שועפטו
פרויקט ''שועפאט''