Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

השבתת הרכבת הקלה החל מיום ד' 22.6.2022 - מידע מורחב אודות שירות אוטובוסים חלופי
07.6.22 | 11:00

לקהילת המכללה שלום רב, 

קיבלנו הודעה ממנהלת תכנית אב לתחבורה ירושלים על השבתה חלקית של שירותי הרכבת הקלה מיום 22.6.2022 עד יום 24.8.2022, לצורך ביצוע עבודות.

בתקופה זו הרכבת הקלה תפעל מתחנת חיל האוויר עד התחנה המרכזית בלבד. התחנות הבאות, ובהן התחנות הסמוכות למכללה, ייסגרו בתקופה הנ"ל: קריית משה, החלוץ, כיכר דניה, יפה נוף והר הרצל. 

יופעל שירות אוטובוסים חלופי במקטע המושבת באמצעות הקווים: 20, 21, 23, 24, 27, 29. לפי ההודעה שקיבלנו יוצבו דיילים שיעזרו לציבור הנוסעים. חניון "חנה וסע" בהר הרצל יפעל כרגיל.

למידע נוסף: https://www.cfir.co.il/updates/

ככל שנקבל הודעות נוספות, נעדכן. 

בברכה,

הנהלת המכללה