הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מועד ב' של סמסטר א' - מבחנים/עבודות מקוונים
18.3.20 | 2:30

סטודנטים יקרים,

לאור ההנחיות ראש הממשלה ומשרדי הבריאות והחינוך לא יתקיימו לימודים ומבחנים בקמפוס המכללה, בשל כך אנו עוברים לביצוע מבחנים מקוונים בכל תכניות הלימודים.

המבחנים במתכונת זו ייחלו ביום ראשון 22/3/20 ועד התאריך 1/4/20.

למען הסר ספק המבחנים יתקיימו במועדים אשר מצוינים בפורטל המרצה/סטודנטים, באופן מקוון.

באחריותו של המרצה להעלות את טופס הבחינה/מטלה/עבודה.

 

רצ"ב הנחיות להגשת מטלה/בחינה במודל "הגשת המטלות – סטודנטים-SM".

0001 (2).jpg

הגשות 1
הגשות 1

0002.jpg

הגשות 2
הגשות 2

0003.jpg

הגשות 3
הגשות 3

הגשות.pdf

Media Folder: 

הנחיות נוספות ניתן למצוא כאן:
https://www.dyellin.ac.il/computing_services

תחת מדריכי פורטל-Moodle