הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מכללת דוד ילין מכללה נקייה מעישון
27.10.19 | 21:30

עם פתיחת שנת הלימודים אנו מבקשים להזכיר כי העישון אסור בכל מרחבי
המכללה למעט פינות עישון מוכרזות ובמרחק של 10 מ' לפחות משערי הכניסה
לבניין א'.
העישון מותר אך ורק בפינות המוכרזות: שולי מרפסת קומה 6 בניין ד' ופינת
העישון בין בניין ב' לג' (
שימו לב לשילוט)