Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ברכות חמות למינויים החדשים בסגל האקדמי
16.4.24 | 8:30

אנו שמחים לבשר על מינויים אקדמיים חדשים-

פרופ' בועז צבר – נבחר לכהן כראש בית הספר לתואר ראשון

ד"ר יעקב דויטש- נבחר לכהן כראש בית הספר לתואר שני

ד"ר דיאנה דעבול- נבחרה לכהן כראש המסלול לח"מ בחברה הערבית

אנו מאחלים להם הצלחה במילוי תפקידם.