Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 109 תשפ"ד 2024
13.6.24 | 18:00 - 14.7.24 | 18:00

במהלך החודשים יוני - יולי יתקיימו במכללה שישה טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 109 תשפ"ד של הסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

סה"כ מקבלי תארים ותעודות במחזור 109 הינו כ - 800 סטודנטים.

המכללה מברכת את כל המסיימים ומאחלת להם בהצלחה בהשתלבות בהוראה!


הטקסים הם חלק מאירועים מרכזיים, מרגשים וחשובים במכללה, ומהווים עבור הבוגרים ציון דרך משמעותי בחייהם האישיים והאקדמיים.

כל בוגר מוזמן להביא עימו שני מלווים לטקס