Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הסיפור המרכזי

15.4.24 | 8:00

לקהילת המכללה שלום רב,

לאור ביטול מגבלות הפעילות של פיקוד העורף, להלן הנחיות לפעילות המכללה:

יום שני 15.4.2024
מאחר וההנחיות

חדשות

19.4.23 | 8:30 - 14:15

מסלול מלמ"מ - מכירת פריטי יד שניה, ברחבה של בנין ד'

30.3.23 | 22:00

כתב העת במעגלי החינוך של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד

30.3.23 | 14:00

לחברותינו וחברינו המוסלמים,

הנהלת

26.3.23 | 11:00

בחודש פברואר בקרה משלחת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש