Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הסיפור המרכזי

06.12.21 | 9:30 - 15:30

הכינוס הוקדש לנושא: 

"בלתי נשכחות": על דמויות

חדשות

12.10.23 | 17:15

לקהילת המכללה שלום רב,

מדינת ישראל

07.10.23 | 21:45

לסטודנטים שלום רב, 

פיקוד העורף הודיע

17.8.23 | 14:45

שימו לב! ביום שני, 28.08.23 הספרייה תהיה סגורה.

17.8.23 | 14:15

בהובלתה של הד"ר אורלי נזר, רכזת תכניות בין-לאומיות