Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הסיפור המרכזי

11.10.21 | 9:00

לסטודנטים שלום רב,    

היום נפתחה בשעה טובה שנת הלימודים ואנחנו מתרגשים לראות את הקמפוס מתמלא שוב!

המכללה פועלת לפי כללי "התו

חדשות

25.4.21 | 8:00 - 29.4.21 | 17:00

לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז',

יום העצמאות
12.4.21 | 14:15

לקראת יום העצמאות, לפניכם

מלחמה זה דבר בוכה
12.4.21 | 14:00

לקראת יום הזיכרון, לפניכם

11.4.21 | 15:30

מהנדסים מתחומי המידע ובוגרי תכניות המידענות- הסבה