Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מרצים מפרסמים

באנר מחקר ופרסומים
מרצים מפרסמים

הינך נמצא כאן

Group music therapy with uprooted teenagers: The Importance of structure
Chava Wiess & Moshe Bensimon

מצ"ב מאמר שהתפרסם בכתב עת לתרפיה במוזיקה בחו"ל: Nordic Journal of Music Therapy

את המאמר: ""Group music therapy with uprooted teenagers: The Importance of structure כתבה ד"ר חוה וייס, ראשת התכנית, לתואר שני, בטיפול במוזיקה במכללה.

ימי ״מאזנים״: מאזן וחשבון
ד״ר צבי עצמון

בצרופה כתבה של מר צבי עצמון, מרצה בחוג למדעים במכללה, שהתפרסמה ב"מאזנים", בטאון אגודת הסופרים.

בכתבה: "ימי "מאזנים" – מאזן וחשבון", שהתפרסמה במלאת 90 לביטאון, מובאים רשמיו של מר עצמון מתקופת היותו עורך.

כמו כן, מצורף הצד האחורי של הגיליון, שכולל את שמות כל עורכי העבר, ביניהם שמות ידועים בספרות כמו י.ד. ברקובץ, לחובר, יעקב פיכמן, שלמה צמח,
דוד שמעונוביץ', יעקב שטיינברג, ישראל זמורה, עזריאל אוכמני, משה דור, משה שמיר ואחרים.

ימי ״מאזנים״: מאזן וחשבון
ד״ר צבי עצמון

בצרופה כתבה של מר צבי עצמון, מרצה בחוג למדעים במכללה, שהתפרסמה ב"מאזנים", בטאון אגודת הסופרים.

בכתבה: "ימי "מאזנים" – מאזן וחשבון", שהתפרסמה במלאת 90 לביטאון, מובאים רשמיו של מר עצמון מתקופת היותו עורך.

כמו כן, מצורף הצד האחורי של הגיליון, שכולל את שמות כל עורכי העבר, ביניהם שמות ידועים בספרות כמו י.ד. ברקובץ, לחובר, יעקב פיכמן, שלמה צמח,
דוד שמעונוביץ', יעקב שטיינברג, ישראל זמורה, עזריאל אוכמני, משה דור, משה שמיר ואחרים.

פרופ' ירון שור- אמנות ההוראה הקשובה
אומנות ההוראה הקשובה
פרופ' ירון שור

הספר אומנות ההוראה הקשובה מציג תפיסה פדגוגית חדשנית, יצירתית ואופטימית המבוססת על ההכרה ביכולתו של כל אדם לרכוש ידע והבנה ולחוות חוויה לימודית חיובית ומעשירה. מתוך הנחה שכל לומד או לומדת חווים תהליך למידה ייחודי, יש צורך בהוראה מותאמת אישית. לכאורה מדובר במשימה בלתי אפשרית, ודאי בכיתות עמוסות התלמידים במסגרות החינוכיות המוכרות. אולם כפי שמראה הספר במגוון דוגמאות משלל תחומי ידע, היא בהחלט ניתנת להגשמה ומניבה תוצאות מפתיעות ומרגשות עבור המורה והלומדים גם יחד.

leo_lexical_grammar
Lexical Grammar - Activities for Teaching Chunks and Exploring Patterns
Leo Selivan

This book is for anyone is interested in the relationship between grammar and vocabulary. The introduction looks at recent developments in corpus linguistics and second language acquisition research, and outlines the important role which chunks play in textual cohesion and in fluency, as well as in grammar acquisition. The practical part of the book provides practitioners with a large number of classroom suggestions and activities for making grammar teaching more lexical, and for making vocabulary practice more grammatical. Activities move from receptive to productive and can be used on their own or to supplement and enhance coursebook content.

לאדינו – ראשית קריאה, כתיבה דיבור כריכה
לאדינו – ראשית קריאה, כתיבה דיבור
ד"ר ניבי גומל

הספר הזה מבקש להציע ללומד הישראלי את ראשית הקריאה, הכתיבה והדיבור בספרדית-יהודית המוכרת לרבים בשם לאדינו.
הוראתה של שפה זו היא אתגר מיוחד הן ללומד והן למלמד, במיוחד לנוכח העובדה שמספרם של הדוברים הילידיים בשפה זו נמצא בירידה מתמדת, ואלו המתקראים 'דוברי לאדינו' עושים שימוש חלקי באופנויות השפה – דיבור והבנת הנשמע, קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה.

הוצאת משגב ירושלים.

tom_tamar
זה אני הדוד תום
ד"ר תמר ורטה-זהבי

דמויות מופת שנאבקו למען צדק ושיווין לכל אדם באשר הוא אדם. גיבורת העל כאן היא הרייט ביצ'ר סטואו - אישה לבנה,עניה, אמא לשישה ילדים שהחליטה להאבק בעבדוּת בעזרת כתיבתה.

לפני כ-170 שנה הארייט כתבה את ספרה האלמותי "הבקתה של הדוד תום". הרייט העזה להתמקד בכתיבתה לא רק בגבר אלא בעבד "שחור".

היא הטיחה בפני אמריקה הלבנה כתב אשם מזעזע. הגיוני היה לחשוב שהאמריקאים לא יעיפו מבט בספר שכזה אבל הספר הפך בין לילה לרב מכר (השני אחרי התנ"ך), גרם לשינוי תודעתי עמוק והייתה לו השפעה מכרעת על הוצאת העבדוּת מחוץ לחוק.

בשונה מגבורי הסדרה האחרים שייצגו את התקוממות הקבוצות המנוצלות והמדוכאות (גנדי, מנדלה וכו') הפעם הרייט מסמנת לנו את תפקיד הפריווילגים בתיקון עולם.

open_woud_wobit
פצע פתוח - יהודי אתיופיה תחת הכיבוש האיטלקי (1941-1936)
ד"ר ווביט וורוקו מנגסטו

הספר חושף בפנינו פרק חשוב בהיסטוריה הכאובה של היהודים באתיופיה תקופת השלטון האיטלקי.

דרך סיפוריהם של זקני הקהילה שעברו בילדותם מאורעות של רדיפה ורצח.

הספר חדור הזדהות ושליחות ומטרתו לתרום נדבך נוסף לעיצוב הזיכרון והזהות של יהדות אתיופיה.

הוצאת אוריון, 2017

founds_ronit
"מציאות ואבדות" - חזירי בר
רונית פיינגולד

הוצאת אינדיבוק, בספר מפורסם הסיפור "חזירי בר" מאת

"אשה צעירה מוצאת במחלקת הלבשה תחתונה בחנות כלבו בלונדון אהוב שאבד לה.

אשה אחרת, שכבר אינם צעירה כל כך יוצאת עם כלבתה לטייל בהר, ומאבדת את הדרך לביתה. גבר חש שאיבד איבר בגופו, אך אינו יודע איזה.

אלו הן רק כמה מן האבדות והמציאות של גיבורי הקובץ הזה – קטנות אך הרות גורל, מוחשיות או אמורפיות, ריאליסטיות או פנטסטיות".