Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת מורים-חונכים ומלווים (מנטורים)

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרת מורים-חונכים ומלווים (מנטורים)

הינך נמצא כאן

קורסים אלה מיועדים למורים וגננות בעלי ותק של 4 שנים לפחות. עובדי הוראה בעלי עניין ורצון להפוך למורה חונך ומלווה (מנטור) למתמחה (סטאז'ר) ולמורה החדש.

מטרות הליווי והחונכות הן לתמוך בעובד ההוראה החדש מבחינה מקצועית, להעצים אותו, לחזק את יכולותיו, לשכלל את כישוריו המקצועיים, לטפח זהות חינוכית ולהקנות לו כלים לעבודתו עפ"י צרכיו.

הקורס יעסוק בסוגיות ובקשיים עימם מתמודד עובד ההוראה בתחילת דרכו.

משרד החינוך מתייחס לחונכים ולמלווים כאל פרופסיה ומעודד מורים וגננות, בעלי יכולת ועניין, להתמקד במיומנויות הייחודיות לשמש מנטור לעובדי הוראה.

עובדי הוראה אשר עברו את הקורס ומתפקדים כחונכים ומלווים מקבלים תוספת שכר של 2.4% לחניכת מתמחה, 4.8% לחניכת שני מתמחים, ו - 7.2% לחניכת שלושה מתמחים (בכפוף למדיניות משרד החינוך המתעדכנת מעת לעת).

שלבי ההכשרה של חונכים ומלווים

ההכשרה של חונכים ומלווים כוללת שני שלבים:

 • שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה –30 ש' 
 • שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה– 30 ש'
שלב א': הכשרה לתעודת חונך/מלווה (מנטור)

30 שעות'

שלב הכשרה זה מתמקד בתפקיד עובד הוראה החונך-מלווה כמנטור, כמנהיג מעצב ומשפיע, שלבי ההתפתחות המקצועית של עובד הוראה, חשיפה למודלים שונים בהדרכה ודיון על התאמתם לפרופסיה של מנטורים, משמעויות השיח הרפלקטיבי ותרומתם, ארגון דרכי עבודה של החונך/ המלווה, הגדרת מטרות ויעדים, ניהול יומן הדרכה, משוב וכלי הערכה מעצבת ומסכמת ועוד.

מגוון קורסי שלב א' (30 שעות) להכשרת מורים חונכים ומלווים, הקיימים במכללה כוללים:

 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה העברית;
 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה הערבית;
 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה האנגלית;
 • קורס גננות חונכת ומלווה, בשפה העברית; 
 • קורס גננות חונכת ומלווה, בשפה הערבית
שלב ב': הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה (מנטור)

30 שעות

קורס זה עוסק בהמשך פיתוח תפיסת תפקיד מורה חונך/מלווה, תוך העשרה והעמקה של מיומנויות מנטורינג - חניכה ופיתוח יכולת רפלקטיבית, בדילמות בהן נדרשת עבודת החניכה ועוד. הקורס משלב הנחיה סדנאית במתודות הוראה שונות, תוך שילוב עולם התוכן של הקבוצה עם תהליכים בינאישיים המתרחשים בה.

 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה העברית;
 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה הערבית;
 • קורס מורה חונך ומלווה, בשפה האנגלית;
 • קורס גננות חונכת ומלווה, בשפה העברית