Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תואר ראשון בחינוך
ימי קורונה- עדכונים לקהילת המכללה ומידע שימושי

הינך נמצא כאן

ימי קורונה עדכונים לקהילת המכללה

לקהילת המכללה שלום וברכה,

  • הנהלת המכללה מחזקת ידי הסטודנטים, המרצים והעובדים בימים מאתגרים אלה.
  • לאור המצב עברנו למתכונת של למידה מרחוק.
  • משרדי היחידות המנהליות ממשיכות לתת שירותים באמצעות צוות מצומצם.
  • אנו עושים ככל הניתן על מנת לשמור על סדרי לימודים ושירותי משרד כבימים כתיקונם.
  • בטבלה בהמשך הדף תמצאו מידע לגבי דרכי הפניה בנושאים שונים.
  • אנו בטוחים כי יחד, בערבות הדדית, נצליח לעבור תקופה זו מתוך למידה וצמיחה.
  • ברכה מיוחדת שלוחה לחברים שאובחנו כחולים או הנמצאים בבידוד.

בברכת בריאות טובה,

הנהלת המכללה