Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

טקס עובדים מצטיינים לשנת 2021 במכללה
19.12.21 | 12:00

זוהי השנה השלישית שבה מתקיים במוסדנו תהליך של בחירת עובדים מצטיינים ויחידה מצטיינת.

בתהליך החשוב הזה משתתפים עובדי מנהל, מרצים וסטודנטים.

התהליך הוא לא רק ביטוי להערכה והכרה בעובדים וביחידה שבלטו בתרומתם, אלא כוח מניע לקידום ההון האנושי במכללה ולעידוד המצוינות בה.

יחידה מצטיינת - הספרייה

עובדים מצטיינים

אונית נאור- רכזת מנהלית דיקנט הסטודנטים ומרכז אתגר

גילה אורפלי- מנהלת לשכת המנהל האקדמי

לינור אליאסי- מנהלת תחום שכר

שניפגש תמיד רק באירועים שמחים וטובים!