Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מלגה על סך 3,000 שקלים בעבור הנחיית קבוצת קריאה בתנך במסגרת פרויקט 929 הובלת קבוצות לימוד תנך

מדי שנה מיזם 929 מזמין להשתתף בתכנית חלוקת מענקים לסטודנטים להובלת קבוצות לימוד תנך.

מיזם 929 מציע מענק חד פעמי בגובה 3,000 ₪ לסטודנטים להוראת מקצועות מדעי הרוח (בכלל זה מקרא), או סטודנטים למקרא במוסדות אקדמיים, שיקימו וינחו קבוצת לימוד תנך לפי שיטת 929, במהלך שנת הלימודים (עפ"י הוראות משרד הבריאות).

מיזם 929 פועל לייצר שפה של ריבוי קולות ודעות בחברה הישראלית, על ידי קריאה משותפת וחיבור מחדש לתנך.

הסטודנטים שייבחרו ישמשו כמנחי קבוצה ללימוד פרקי התנך, לפי קצב 929 וברוח המיזם, כולל פרשנות מסורתית ומודרנית, הקשרים אקטואליים ותרבותיים.

מיזם 929 יכשיר את הסטודנטים לקראת פתיחת הקבוצה וילווה אותם מעת לעת בתחום ההנחיה ובתחום המקרא, כולל חלוקת חומרי לימוד רלוונטיים.

המלגה מיועדת לסטודנטיות וסטודנטים המתמחים בהוראת מדעי הרוח, שנה ב' ומעלה.

לפרטים נוספים ומילוי הטופס להצטרפות ראו קישור מטה - טופס רישום לקבלת מלגת 929 ותקנון לסטודנטם תשפ"ב 

יש להגיש את הטפסים החתומים לד"ר עדי מרילי, ראשת החוג למקרא adimarili@dyellin.ac.il

למידע נוסף ניתן לפנות לד"ר עדי מרילי, ראשת החוג למקרא, adimarili@dyellin.ac.il