Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לקהילת המכללה ליום לימודי משותף - טכנולוגיה תומכת פדגוגיה

באנר אודות המכללה
הזמנה לקהילת המכללה ליום לימודי משותף - טכנולוגיה תומכת פדגוגיה

הינך נמצא כאן

הזמנה לקהילת המכללה ליום לימודי משותף - טכנולוגיה תומכת פדגוגיה
14.2.21
10:00 - 13:45
ZOOM

בצל ימי הקורונה ובמבט אל הימים שיבואו אחרי, אנו בתהליך התמקצעות ודיוק של הסתייעות בכלים דיגיטאלים תומכי פדגוגיה מיטבית. 

הצטרפו אלינו ליום לימוד משותף מכללתי. 

קישורים להרצאות יתפרסמו בהמשך.