Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תכנית "לימוד משותף - חינוך ירושלמי" - הזמנה למפגשי חשיפה וירטואלים של התכנית

באנר אודות המכללה
תכנית "לימוד משותף - חינוך ירושלמי" - הזמנה למפגשי חשיפה וירטואלים של התכנית

הינך נמצא כאן

תכנית "לימוד משותף - חינוך ירושלמי" - הזמנה למפגשי חשיפה וירטואלים של התכנית
22.7.20
9:30

מנהל החינוך ירושלים, מט"ח והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מזמינים לשני מפגשי חשיפה ולמידה של אחת התוכניות המרכזיות בירושלים, המחברת בין בתי ספר יהודים וערבים באמצעות למידה משותפת.

לימוד משותף - המודל הצפון אירי, מזרח ומערב העיר ירושלים מתחברים ללמידה.

 

מועדי המפגשים:

יום רביעי ה- 22 ביולי בין השעות 09:30 – 12:30

יום שני ה- 27 ביולי בין השעות: 10:00 – 12:00