Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

תערוכה חדשה בגלריה לאמנות - הסירה כמשל
14.3.19 | 10:00 - 13.6.19 | 18:00

האמנים המשתתפים: רות שלוס, אברהם אופק, דבורית בן שאול

אוצרת: נאוה ט' ברזני 

תאריך פתיחה: 14.3.19 

תאריך נעילה: 13.6.19

ערב פתיחה:   14.03.19  בשעה 19.30

ערב שיח: יום רביעי, 3.4.19 18:00

שעות הפתיחה: א'-ה' 10.00 – 18.00

הסירה כמשל מבקשת לטלטל את המבט אחר ההתאוות המתסכלת אל תפאורת המקום היציבה. אל אותו מרחב שנדמה שורשי ומכיל בעוד שהכלתו מכלה ומתכלה.

בהיותן עדות למסע חומל על מצב קונקרטי חושפות עבודותיה של האוֹמנית רות שלוס רישום והתרשמות של עוולות ושל אי צדק חברתי, ומייצגות שרשרת מתמשכת של מראות החורבן והשבר שמותירות המלחמות. האוֹמן אברהם אופק העמיק והרבה בציוריו את סמליה של הסירה ששימשה ייצוג לעלייה ארצה, לרחם הנשי, למשא החיים, לביטויי שבר וחרדה, לנדודי אין קץ או לסירת הצלה. סירותיה וספינותיה של האוֹמנית דבורית בן שאול הן מעין מיכלים הנושאים דיוקן אנושי כלוא. בנסותה להחיות את ניצוצו של דיוקן אישי שקמל, משתקף דיוקנה של התרחשות קיומית מעורערת.

עבודות הסירה כמשל מייצגות את השברים ואת כמיהת ההיפלטות מהמרחב שאינו ודאי אל מיכל הסירה שבו הספק הוא נתון אפשרי. נראה שאת אותה אשליית ספק יפוגגו רגעי ההתפכחות של אותו פרט-נוסע, שיצא מסירת תודעתו ויגלה שטרם הגיע כיוון שעזב הכול מאחור.

מידע מורחב על התערוכה ועל הגלריה במכללה