Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

סוד הגן הנאלם - תערוכה נוכחית בגלריה לאמנות חברתית
חצרות בתי ספר וגני ילדים: נוכחות נפקדת?
11.4.18 | 16:00

בגלריה לאמנות חברתית נפתחה תערוכת אביב 2018 -

"סוד הגן הנאלם": חצרות בתי ספר וגני ילדים – נוכחות נפקדת?

חצרות בתי-ספר וגני-ילדים הם מרחבים המאפשרים למידה, משחק, פליאה והתרגעות.

הועדה לבדיקת ייעודי חצר בית-הספר ממליצה, בעת תכנון חצר בית-הספר, להשאיר אזורים או פינות שבעזרת דמיון, יצירתיות ויזמה אפשר להתאימם למגוון פעילויות בשיתוף פעולה עם חברת התלמידים ועם קהילת בית-הספר.

התערוכה מציגה את עשיתם של פורצי הדרך, הוותיקים והצעירים, אשר מוכיחים שחזון הוועדה הוא בר יישום וניתן לשכפול. הם מקורות ההשראה לתערוכה זו.

מידע מורחב על התערוכה