Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה ליום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי

זלמן
הזמנה ליום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי

הינך נמצא כאן

הזמנה ליום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי
17.1.23
8:30 - 13:00
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

יום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי 

בנושא: משלבים ומשתלבים

התקיים ביום שלישי, כ"ד בטבת תשפ"ג   17.1.23

בתכנית:

9:00-8:30 מפגש פתיחה בקבוצות הדידקטיקה

9:15-9:00 פיזור לסדנאות

9:15- 10:40 סדנאות 

11:00-10:40 הפסקה 

12:15-11:00 התכנסות באולם התרבות: דברים לזכרה של רחל הרמתי ז"ל

 מפגש עם הסופרת מאירה ברנע-גולדברג

13:00-12:30 שיתוף וסיכום בקבוצות הדידקטיקה (למסלול חינוך יסודי וחינוך מיוחד)

hep2.jpg

יום הפנינג בספרות ילדים
יום הפנינג בספרות ילדים