Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מלגת סיוע כלכלי של הדיקנט. ניתן להגיש בקשות עד ל 31.12.22
14.12.22 | 11:30

מלגת הסיוע הכלכלי של הדיקנט, הינה מלגה עד לגובה של 2000 ש"ח.

המלגה מיועדת לתמלמידי תואר ראשון ושני.

ניתן להגיש בקשה למגלה עד ל-31.12.22.

ועדת המלגות תתכנס במהלך חודש ינואר ותשובות לגבי המילגה תינתנה עד 15.1.23.

לחצו כאן על מנת למלא את טופס הבקשה למילגה