Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סמינרים ומשלחות לחו"ל

באנר פעילויות בינלאומיות
סמינרים ומשלחות לחו"ל
רכזת פעילויות בינלאומיות

הגב' איריס ברקן, Ms. Iris Barkan
דוא"ל: irisb1@dyellin.ac.il

במסגרת הלימודים במכללה, ניתן להשתתף בסמינרים רב תרבותיים עם סטודנטים מארצות אחרות- צפון אירלנד, פולין, הולנד, גרמניה ונורבגיה. הסמינרים הינם דיאלוגים במהותם, ובכולם מתקיימים שלושה מעגלים מרכזיים הנחתכים ביניהם במקומות שונים: מפגש בין-אישי, תפיסות וגישות בחינוך, ודיאלוג ייחודי בהתאם לשותפים בכל סמינר. המשתתפים יוצאים למסע בו מתבהרת זהותם האישית, הקבוצתית והמקצועית. הלמידה וההעצמה, כפרטים וכקבוצה, במהלך הסמינר, משפרות את הוראתם ומשפיעות על מעגלי חייהם בכלל ועל חיי קהילת המכללה בפרט.

הסמינרים שהחלו בשנת 2004 הינם מגוונים ובעלי מבנה ייחודי בהתאם לארץ השותפה. הסמינרים שהתקיימו בשנים האחרונות: תשע"ד ותשע"ה: צפון אירלנד ופולין- כשבוע בחו"ל ושבוע בארץ; נורבגיה והולנד- סדנאות ומפגשים בארץ. תשע"ו: הולנד, גרמניה ופולין. בתכנון לשנת תשע"ז: הולנד, פולין וגרמניה.

סטודנטים מצטיינים יוצאים לעבודה מעשית מרוכזת של שלושה שבועות בחו"ל, להשתתפות בכנסים וסמינרים בחו"ל ועוד. 

הארצות עימן התקיימו סמינרים: צפון אירלנד, ארצות הברית, נורבגיה, הולנד, פולין, בלגיה, גרמניה, אנגליה ופינלנד.