Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מרכז המשאבים אדם-אדמה

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
מרכז המשאבים אדם-אדמה

הינך נמצא כאן

בית המלאכה - מרחב חינוכי עמלני למלאכות כפיים

"אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" (תהילים, קי"ח, כ"ב)

בימינו, כשהתרחקנו מעבודת האדמה ומעבודת הכפיים לסוגיה וכשהכול מגיע לשולחננו מוכן, אנו רואים חשיבות יתר בחינוך לעבודת כפיים המאפשרת לרכוש כלים פשוטים לחיים ולגעת באוצרות שטמונים בתוכנו. כל זאת כדי להחזיר את חדוות היצירה, ואת יחס הכבוד למוצרים השונים ולכל הסובב אותנו, ובעיקר את האמונה ביכולת שלנו לחוות יצירה ובנייה במו ידינו.

אדם-אדמה

במרחב אדם אדמה אנו מחדשים הקשר. אנו מתחקים אחר מסורות בנייה באדמה, לומדים את הבסיס התרבותי והמדעי שבבסיס מלאכות אלה ומתנסים במגע ישיר עם האדמה.

גן אבינועם - גינה חינוכית אקולוגית מאפשרת

גן אבינעם ניטע בשנת 1938 על ידי איטה ודוד ילין לזכר בנם שנרצח בפרעות בירושלים. הוא תוכנן בזמנו כגן בוטני שייצג את נופי החורש הים תיכוני וכלל חלקות חקלאיות מדגימות שונות.