Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה למפגש עם ראש שדולת ירושלים בת קיימא – במכללה: ועידת גלזגו (משבר האקלים) והיום שאחריה

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
הזמנה למפגש עם ראש שדולת ירושלים בת קיימא – במכללה: ועידת גלזגו (משבר האקלים) והיום שאחריה

הינך נמצא כאן

הזמנה למפגש עם ראש שדולת ירושלים בת קיימא – במכללה: ועידת גלזגו (משבר האקלים) והיום שאחריה
21.12.21
14:15
בניין א' חדר 401

ועידת גלזגו (משבר האקלים) והיום שאחריה

מה עושים עכשיו, אחרי כל הדיבורים?

ביום שלישי ה 21.12.2021 התקיים במכללה מפגש עם הגב' נעמי צור, ראש שדולת ירושלים בת קיימא, חברת משלחת ישראל לוועידת גלזגו.

במפגש שוחחו על:

קיימות, פוליטיקה ותדק חברתי - הרהורים מערערים

הרחבת מוטת ההשפעה של מחנכים אקטיביסטים בירושלים וסביבותיה

מארחי המפגש: תלמידי תכנית המוסמך (M.Ed) ב"חברה, סביבה, בריאות - חינוך לקיימות"