Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

ברכות חמות לבועז צבר אשר עלה לדרגת פרופ' חבר
30.1.24 | 13:15

אנו שמחים מאד לבשר כי עמיתנו, ד"ר בועז צבר, ראש תוכנית לתואר שני בהוראה ולמידה, עלה לדרגת פרופ' חבר.

אנו מודים לוועדת המל"ג העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך, הרוח והאמנויות בראשותם של פרופ' יהודה פרידלנדר ומ"מ פרופ' אביגדור שנאן , שמצאה את התיק ראוי לדרגה זו.

אנו רוצים להודות באופן מיוחד לפרופ' בן ציון רוזנפלד, יו"ר הוועדה לקידום לדרגות פרופסור במוסדנו,  ולגב' גילה אורפלי, רכזת הוועדה, על הטיפול המקצועי והמסור בתיק.

אין ספק שמעבר לשמחה האישית, יש משמעות גדולה להגדלת מספר הפרופסורים במכללתנו ותהליך זה יימשך גם בשנים הבאות.