Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

המכללה שמחה לבשר על הצטרפותה לפרויקט קולג' ירושלמי - קולג' בתיכון
25.11.21 | 8:45

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין הצטרפה לפרוייקט קולג' ירושלמי של עיריית ירושלים.

מטרת הפרויקט להכיר לנוער בירושלים את המרחב האקדמי הקיים בירושליםוגם להישאר בסביבה. 

תלמידי התיכון מקבלים קרדיט של 1 ש"ש עבור קורס סמיסטריאלי אם הם נוכחים ברוב השיעורים. 

שלושה קורסים של מכללת דוד ילין, התקבלו לפרוייקט ומצעים במסגרתו. 

הקורסים הם: 

מיינפולנס - גב' גלי קרפט

מבוא לפסיכולוגיה -  ד"ר ליסה קינן

סדנת משחק בקולנוע - ד"ר אלעד פיכמן

לחצו כאן למידע נוסף אודות פרויקט קולג' ירושלמי