Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חנוכת בית למרכז התרפיות להורות ומשפחה במכללת דוד ילין

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

חנוכת בית למרכז התרפיות להורות ומשפחה במכללת דוד ילין
25.7.21
15:00

בתכנית:

 • התכנסות
 • דברי פתיחה:
  פרופ' יעקב פרוסט, נשיא המכללה
  ארי שליט, סגן נשיא לענייני כספים ומנהל
  ד"ר תמר אקסלרד-לוי, מנהלת המרכז
 • סיור במרכז
 • סרטון ופעילות חווייתית
 • שיח ושאלות
 • סיכום 
 • כיבוד