Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

אגרת קורונה | 23.6.2020
23.6.20 | 19:15

אגרת קורונה | 23.6.2020

 

לסטודנטים היקרים שלום רב,

כפי שכולנו חווים, הקורונה עדיין כאן והמכללה נערכת לסיום סמסטר ב' ותקופת המבחנים בשגרת הקורונה.

מבחינת ההנחיות אין שינוי, הודעה זו נועדה לחזור על ההנחיות הקיימות ולהדגיש את החובה לפעול על פיהן. נתוני התחלואה נמצאים שוב בעלייה ועלינו להקפיד על ההנחיות למען כולנו.

 1. לימודים:
  • סמסטר ב' יסתיים השבוע (25.6.2020). הלימודים מתקיימים בלמידה מרחוק, למעט פעילות סדנאית המתקיימת במכללה לפי אישור מראש.
  • סמסטר קיץ יתקיים באותה מתכונת כמו סמסטר ב'.
 2. אימוני הוראה:
  • אימוני הוראה יתקיימו בהתאם להנחיות ראשי המסלולים ותכנית הלימודים.
  • לאור ההתפרצות המחודשת של הקורונה במספר בתי ספר בירושלים יש להקפיד לנהוג על פי הנחיות בתי הספר.
 3. דרכי הערכה ומתן ציונים - לא יתקיימו בחינות בקמפוס. המרצים יבצעו את ההערכה ומתן הציונים על בסיס מטלות, עבודות ובחינות מקוונות. הנחיות מפורטות בנושא פורסמו למרצים על ידי מדור בחינות.
 4. אין קבלת קהל במשרדים. יש לפנות באמצעות דוא"ל או טלפון.
 5. הספרייה והסדנאות פועלות בהתאם למתכונת הנהוגה בשבועות האחרונים.
 6. שעות הפתיחה של המכללה הן מהשעה 7:00 עד לשעה 19:45. יש לצאת עד לשעה 19:30.
 7. הנחיות משרד הבריאות:

כל פעילות במכללה כפופה להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה. נחזור על עיקרן בדגש על כך שכל סטודנט המגיע לפעילות מאושרת במכללה נדרש לנהוג בהתאם לכללים.

 • הכניסה למכללה מתבצעת דרך השער הראשי (עמדת השומר בבניין א').
 • אין להגיע למכללה במקרים הבאים:
  1. תסמיני קורונה (חום של 38 מעלות או יותר, שיעול, קושי נשימתי).
  2. מי שמחויב בידוד ביתי.
 • מאובחן קורונה.
 • הצהרת הבריאות היא הצהרה של היעדר תסמיני קורונה והיעדר חובת בידוד. נבקשכם להשתמש בטופס המקוון המצוי בקישור הבא: https://corona-statement-form.forms-wizard.co.il/. יש למלא הצהרה חדשה בכל יום בו מגיעים למכללה.
 • כללי מרחק והיגיינה:
  1. שמירת מרחק פיסי – תמיד לפחות שני מטר. אין להתקהל לפני או אחרי הפעילות. גם בעת הכניסה לחדר יש לשמור על מרחק של שני מטר.
  2. שטיפת ידיים והיגיינה אישית – יש לשטוף ידיים עם סבון או למרוח אלכוג'ל לפני ואחרי כל פעילות, וכן לפני ואחרי אכילה (וכמובן אחרי שירותים).
 • מסיכת פה ואף – יש לעטות מסיכה במרחב הציבורי ועל כן יש להגיע למכללה עם מסיכה. גם בזמן הפעילות יש לעטות מסיכה. מרצה יכול להסיר את המסיכה בזמן הדיבור ובלבד שיישמר מרחק של שלושה מטר מהאדם הקרוב.
 1. אכילה ושתייה – אין לאכול בזמן הפעילות. באם יש הפסקה ניתן לאכול במרחב הפתוח, ביחידות ולא בקבוצות.
 2. אוורור – ככל הניתן יש לאוורר את החדר ולהשאיר חלונות פתוחים.
 1. ממונה - ממונה הקורונה במכללה הוא הקב"ט משה רם וניתן לפנות אליו בשאלות בנדון בדוא"ל mosheram@DYELLIN.AC.IL או בטלפון 050-7778101.

 

בהזדמנות זו נאחל לכל הסטודנטים סיום מוצלח של שנת הלימודים והצלחה רבה במבחנים!

 

בברכה,

 

 

 

 

 

 

 

 

פרופ' יוסף פרוסט

נשיא

 

פרופ' חוה גיא

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

 

ארי שליט

סמנכ"ל כספים ומנהל

 

עדי לוי

יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות