Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 106 תשפ"א 2021. השתתפות בטקסים לבוגרים בלבד
05.7.21 | 18:00 - 11.7.21 | 18:00

במהלך חודש יולי התקיימו במכללה חמישה טקסי הענקת תארים ותעודות למחזור 106 תשפ"א של הסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

סה"כ מקבלי תארים ותעודות במחזור 106הינו 766 סטודנטים.

המכללה מברכת את כל המסיימים ומאחלת להם בהצלחה בהשתלבות בהוראה!


הטקסים הם חלק מאירועים מרכזיים, מרגשים וחשובים במכללה, ומהווים עבור הבוגרים ציון דרך משמעותי בחייהם האישיים והאקדמיים.

לצערנו בשל העלייה בהדבקה ובמטרה לשמור על בריאות הציבור, הנהלת המכללה החליטה לקיים את הטקסים בתנאים הבאים:

  • רק הבוגרים בלבד יוזמנו לטקסים ללא מלווים.
  • המשתתפים יהיו חייבים בעטיית מסכה במשך כל הטקס. במשרד הבריאות הדגישו כי בשטחים שאינם פתוחים יש לעטות מסכה, למען בריאותנו.
  • הטקס יועבר בזום לטובת האורחים הלינק ישלח בימים הקרובים.

לאור מספר הבוגרים השנה, יתקיימו חמישה טקסים באולם התרבות ע"ש רבקה ויוסף מאירהוף, בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

5.7.2021    בוגרי המסלולים לחינוך מיוחד, חינוך יסודי, גננות ומלמ"מ

6.7.2021    בוגרי עובדי חינוך

7.7.2021     בוגרי חינוך על יסודי וחינוך יסודי וולדורף

8.7.2021    בוגרי חינוך מיוחד בחברה הערבית וגננות בחברה הערבית

11.7.2021   בוגרי תואר מוסמך בהוראה ותרפיות

להלן פירוט של לוח הזמנים של הטקסים:

18:00 - התכנסות

19:00 - דברי ברכה:

פרופ' יוסף פרוסט, נשיא המכללה

פרופ' חוה גיא, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

אתנחתא מוזיקלית

דבר הבוגרים

חלוקת התעודות לכל מסלול בנפרד (רשימת החדרים תפורסם בהמשך)