Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

קול קורא להגשת מועמדות לפרוייקט "קהילת הסטודנטים של מכללת דוד ילין" בשכונת עיר גנים/ קריית מנחם
הזדמנות להשפיע, לשנות, ולהתנסות בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות ומיוחדות
18.5.21 | 14:30

פרויקט "קהילת הסטודנטים של דוד ילין" נועד לסטודנטים הלומדים במכללה האקדמית ע"ש דוד ילין. הפרוייקט פועל בשכונת עיר גנים/ קריית מנחם.

הסטודנטים/יות שמתקבלים לתכנית יקבלו מלגת מגורים ובתמורה יקחו חלק בקידום והובלת פעילויות חברתיות  - קהילתיות בשכונה.

  • המגורים יהיו בקבוצות של 2- 3 סטודנטים בדירה (שתמצא ותישכר על ידי הסטודנטים בליווי צוות הפרויקט).
  • החברים בקהילת הסטודנטים ידרשו לעבודה קהילתית בשכונה בהתאם לפרויקטים שמתקיימים בשכונה, בתאום עם רכז/ת הפרויקט וועדת היגוי של הפרוייקט במכללה.
  • סה"כ שעות הפעילות הקהילתית הנדרשות ממשתתפי הפרוייקט – 160 שעות (אשר יתחלקו בין שעות פר"ח שבועיות לבין פעילות משותפת של הקבוצה בקהילה).
  • בתמורה לפעילות הקהילתית יקבלו חברי הכפר מלגה בגובה 12,000 ₪ לסיוע במימון שכר הדירה בשכונה במהלך שנת הלימודים תשפ"ב (אוגוסט 2021 ועד סוף יולי 2022).

הגשת מועמדות לפרוייקט מוצעת:

  • לכלל הסטודנטים שלומדים במכללה האקדמית על שם דוד ילין בשנת הלימודים תשפ"ב.
  • בעלי זיקה לעבודה חברתית/ קהילתית.
  • בעלי "ראש גדול", יזמות, ויכולת עבודה בצוות.
  • יחסי אנוש טובים.

המעוניינים להגיש מועמדות לפרויקט מוזמנים למלא את טופס הגשת המועמדות בקישור כאן. מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לראיון.

את הטופס יש למלא עד 15.6.21

בהצלחה!