Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

המכללה שמחה להודיע על הצטרפותה לתכנית תספה- תקווה באמהרית. תכנית ייחודית להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל
01.3.21 | 8:30