Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מלגה על סך 3,000 שקלים בעבור הנחיית קבוצת קריאה בתנך במסגרת פרויקט 929 הובלת קבוצות לימוד תנך
22.11.20 | 14:15

מלגה על סך 3,000 שקלים בעבור הנחיית קבוצת קריאה במסגרת פרויקט 929. בכלל זה נדרש קיום של 15 מפגשי קריאה (אפשר גם בזום) בעבור לפחות 10 משתתפות.ים.

פרטים בקול הקורא המצורף.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרעות פוקס (רכזת פרויקט המלגות ב929) ReutF@cet.ac.il  או לד״ר עדי מרילי (ראשת החוג למקרא) adi.marili@gmail.com

הפנייה מיועדת לסטודנטיות שנה ב׳ ואילך מהחוגים למקרא, ספרות, היסטוריה ומחשבת ישראל.

מיזם 929 מזמין אתכם להשתתף בתכנית חלוקת מענקים לסטודנטים להובלת קבוצות לימוד תנך.

מיזם 929 מעוניין להציע מענק חד פעמי בגובה 3,000 ₪ לסטודנטים להוראת מקצועות מדעי הרוח (בכלל זה מקרא), או סטודנטים למקרא במוסדות אקדמיים, שיקימו וינחו קבוצת לימוד תנך לפי שיטת 929, במהלך שנת הלימודים (עפ"י הוראות משרד הבריאות).

מיזם 929 פועל לייצר שפה של ריבוי קולות ודעות בחברה הישראלית, על ידי קריאה משותפת וחיבור מחדש לתנך.