Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הנחיות לסטודנטים לבחינות מקוונות בימי הקורונה
18.6.20 | 6:00

סטודנטים יקרים,

אנו מסיימים את סמסטר ב' המורכב והמאתגר לכולנו, ועתה לפנינו תקופת הערכות מסכמות, בחינות ומתן ציונים. בקורסים רבים יתבסס הציון הסופי על מקבץ מטלות מסמסטר ב' ו/או על עבודות סיכום.

בחלק מהקורסים יהיו בחינות סיכום, כולן יתקיימו במתכונת מקוונת בפלטפורמת moodle, ולא בקמפוס המכללה (למעט מקרים בודדים של מרצים שאושר להם לקיים בחינות בקמפוס).

להלן מידע חשוב לכולכם בנושא בחינות מקוונות:

  • תקופת הבחינות של סמסטר ב' מועד א' תתקיים בין התאריכים 21/6/20 -23/7/20 .
  • מועדי הבחינות מופעים בפורטל האישי שלכם.
  • גישה למחשב ולאינטרנט: באחריותכם לוודא שיש לכם גישה למחשב ולאינטרנט תקין במהלך הבחינה.
  • פלטפורמת ה- moodle תעמוד לרשותכם פתוחה למשך זמן הבחינה בלבד .
  • הצהרה על טוהר בחינות: לפני כניסה לבחינה, יהיה עליכם לחתום בפלטפורמת ה- moodle על "הצהרה על טוהר הבחינה", וזאת כתנאי מקדים לכניסה לבחינה. הנוסח יופיע בעברית, ערבית ואנגלית, לנוחיות כולכם (מצורף לעיונכם). כל חשד להעתקה ידווח ויגרור צעדים משמעתיים מתאימים.
  • היקפי חומר הבחינה: המרצים הונחו להתחשב במורכבות הלמידה שהתקיימה בסמסטר זה, ולהתאים את הבחינות ודרכי הערכה האחרות להיקף החומר שנלמד בפועל.
  • התאמות ודרכי היבחנות: אנו מטפלים בהתאמת התשתית הטכנולוגית לצרכי סטודנטים שזקוקים לתוספת זמן או להקראה. הזקוקים להקראה מתבקשים ליידע את המרצה מראש. לשאלות נוספות יש לפנות למרכז אתגר 02-6558108 או לדוא"ל יעקובסון אופירה ofiraj@dyellin.ac.il .
  • סיוע לשימוש בפלטפורמת moodle: יש לפנות למרכז התמיכה dysupport@dyellin.ac.il או בטלפון 02-6558145 .
  • שאלות כלליות לגבי הבחינה: נא לפנות למדור בחינות zorli@dyellin.ac.il או בטלפון 02-6558136  בין השעות 07:30-15:30 ולא בזמן הבחינה .

 

אנו מאחלות לכם הצלחה רבה בבחינות.

קיץ נעים, בטוח ובריא.

מדור בחינות  ומרכז אתגר.