הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

הנחיות הנהלת המכללה לסגל האקדמי בתקופת הקורונה
22.3.20 | 13:00

לסגל האקדמי שלום רב,

מצורף מכתב מהנהלת המכללה ובו הנחיות מפורטות לתקופה זו.

 אנו מבקשים מכולם להקפיד ולהישמע להוראות משרד הבריאות ולהוראות הפנימיות שפורסמו כאן.

 נמשיך לעדכן ולהתעדכן, 

בריאות טובה לכולם,

הנהלת המכללה.

הנחיות 1

הנחיות 1
הנחיות 1

הנחיות 2

הנחיות 2
הנחיות 2