Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

״מישהו פתח והלך״: תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה לאמנות במכללה

באנר אודות המכללה
״מישהו פתח והלך״: תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה לאמנות במכללה

הינך נמצא כאן

״מישהו פתח והלך״: תערוכה קבוצתית חדשה בגלריה לאמנות במכללה

מישהו פתח והלך 

אתי אברג'ל, חנן אופנר, עינת אמיר, ימימה ארגז, ישראל ארלנגר,

 מיכאל בן אבו, ירמי עדני

 נאוה ט. ברזני, אוצרת

מישהו פתח והלך ובחלל מתחוללת התהוללות מוגבלת בזמן, של ניירות ושל משטחים זרים, שייתכן שיש והם מתגעגעים אל השלם שלהם. גלויים וסמויים כאחת, מתגלים אך לא נחשפים, הם חולקים חלל ארעי משותף ויוצרים שיח תלוי הקשר. הכל מצוי איפשהו באיזה אמצע ומסופר כאן סיפור על ארעיות, על נדידה בין גבולות, על זהות, על שליטה ועל חוסר שליטה. נראות פה פעולות של כיסוי ושל הנכחה שמבססות זיכרון ורגשות חרדה.

 

על עיצוב ההזמנה והקטלוג - ניצן בר

ירמי עדני הזמנה לערב הפתיחה