Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

משלחת ראשונה של המסלול לחינוך מבוגרים לפולין
24.7.23 | 12:45

השנה בפעם הראשונה, יצאה משלחת של המסלול לחינוך מבוגרים במכללה, למסע לפולין. 

המשלחת יצאה במסגרת הקורס: "עליה והגירה בחברה הישראלית" עם המרצה פז כרמל ובהובלת הגב' מירה שוויקי, ראשת התוכנית "מגוון ושוני בחברה הישראלית" והד"ר אורלי עידו, ראשת המסלול לחינוך מבוגרים במכללה.

חברי המשלחת נפגשו עם אזרחים אוקראינים, צוענים ופולנים, ביקרו באוניברסיטאות ובמחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו.