Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

מצטייני מכינה ייעודית שנתית תשע״ט: כהן סבן אלעד מרדכי שובה
12.2.20 | 15:45

מצטייני המכינה עברו דרך משמעותית במכינה* ונבחרו פה אחד מהסיבות הבאות:

הגיעו לציון סופי הגבוה ביותר
נבחרו ע"י מרצי המכינה כמצטיינים
נבחרו ע"י חבריהם לכיתה במסגרת "הערכת עמיתים"
היו בעלי שיעור נוכחות גבוה במיוחד
נחנו בעזרה לזולת ובראיית האחר

אנו גאים בהם ויודעים שהם יהיו המורים הטובים ביותר לדורות הבאים

וייצגו את מכללת דוד ילין בכבוד רב

הם השגרירים הכי טובים שלנו

הם התחילו עם חשש גדול, פחד מהלימודים ופחד להיכשל והתגברו מאוד על החששות בליווי ותמיכה של צוות המכינה*

e1.jpg

מצטייני מכינה
מצטייני מכינה